קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
5
3,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
700 מר
5
5,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
970 מר
7
10,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
120 מר
4
3,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
620 מר
6.5
5,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1277 מר
7
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
4,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
7
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
780 מר
5.5
5,250,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4.5
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
6,850,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
4
2,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
606 מר
6
5,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
340 מר
6
5,750,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
400 מר
6.5
5,250,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
26
1173 מר
7
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
6
5,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
320 מר
6.5
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
ההדרים
1380 מר
6
10,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
992 מר
9
6,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
580 מר
6
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
250 מר
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1250 מר
8
9,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
6
3,990,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1080 מר
5
15,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
4,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1290 מר
7
6,890,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
630 מר
4
3,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
5
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
905 מר
4,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
300 מר
6
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
9
6,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
90 מר
2
2,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
250 מר
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
185 מר
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
העדי
1150 מר
6
6,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
5
2,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1050 מר
6
8,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
8
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
700 מר
7
5,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
4,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1400 מר
6
8,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
565 מר
5.5
7,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
380 מר
5,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
www.yokra-estate.co.il
620 מר
7
7,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
150 מר
3,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
350 מר
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
500 מר
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
300 מר
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
615 מר
7
3,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1140 מר
7
6,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הדיונה 69
650 מר
7
קיסריה אורות, גני רבין
 
1225 מר
5
12,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
9,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650 מר
6
5,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1030 מר
12
9,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1060 מר
5
5,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
7
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
100 מר
2.5
2,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1250 מר
8
קיסריה אורות, גני רבין
 
627 מר
5
5,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הדיונה 19
800 מר
9
8,850,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
5
5,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6.5
3,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
3000 מר
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1250 מר
6
10,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1241 מר
6.5
17,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5.5
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
180 מר
4
3,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
5
9,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
2500 מר
10
קיסריה אורות, גני רבין
 
535 מר
5.5
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1270 מר
8
12,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
106 מר
2.5
1,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1170 מר
8
12,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הפרחים
1150 מר
7
7,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
230 מר
6
5,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1300 מר
7
6,890,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
700 מר
5
3,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
9,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
610 מר
5.5
5,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
260 מר
4.5
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
7
3,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
12
600 מר
5
4,400,000 ₪