קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
6
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
550 מר
7
3,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
200 מר
4.5
3,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
330 מר
4
3,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
5
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1290 מר
7
6,890,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
615 מר
5
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
8
5,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
ההדרים
1380 מר
6
10,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
270 מר
4
3,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650 מר
6
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
7
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
4,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650 מר
6
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1080 מר
5
15,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1200 מר
7
8,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
6
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1060 מר
7
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
4.5
2,555,555 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1200 מר
7
13,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
4,300,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1225 מר
5
7,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
260 מר
4.5
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
300 מר
4
3,450,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
610 מר
7
5,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
850 מר
6
5,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
610 מר
5.5
5,850,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5.5
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
320 מר
5.5
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4.5
4,250,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
670 מר
7
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
4,350,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5.5
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
4,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1400 מר
5
10,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
230 מר
7
5,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1350 מר
6
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
550 מר
5
4,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
265 מר
7
3,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4
3,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
700 מר
6
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
810 מר
7
4,970,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1250 מר
6
15,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1107 מר
5.5
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
העדי
1100 מר
5.5
6,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
4,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
6,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הביכורים
600 מר
6
4,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
604 מר
8
5,300,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הדקל
1250 מר
7
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1100 מר
12
10,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
220 מר
4.5
3,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1249 מר
6
18,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
3,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1260 מר
8
20,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הפרחים
1191 מר
8
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
2600 מר
8
14,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
6.5
9,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
395 מר
10
4,888,888 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
614 מר
6
5,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650 מר
5
3,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1018 מר
10
14,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
600 מר
5.5
5,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1140 מר
7
6,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
5
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1100 מר
8
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
700 מר
5
3,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
8
10,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1270 מר
6
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
5
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1012 מר
7
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6.5
3,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
2000 מר
5
18,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5.5
4,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
673 מר
5
3,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הפרחים
1200 מר
9
7,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
5
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
6
7,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1200 מר
6
8,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
400 מר
7
7,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
2226 מר
5
9,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
350 מר
7
6,150,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1400 מר
6
6,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
4
2,555,555 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1060 מר
7
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
180 מר
4
3,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1020 מר
9
12,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
5
7,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
350 מר
4.5
5,300,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
5
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
606 מר
6
5,900,000 ₪