קיסריה
הרקיע, הגולף
600 מר
5
4,590,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
780 מר
5.5
5,250,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
5
3,650,000 ₪
קיסריה
החרוב
810 מר
7
4,300,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
120 מר
2.5
2,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
6,850,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
970 מר
7
10,000,000 ₪
קיסריה
הדר 38
1020 מר
8
6,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
620 מר
6.5
5,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
700 מר
5
5,900,000 ₪
קיסריה
הזית
750 מר
6
3,950,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
1000 מר
3,500,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
640 מר
7
6,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4.5
4,200,000 ₪
קיסריה
גל 81
650 מר
6
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
320 מר
6.5
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
4,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
120 מר
4
3,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
6
5,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
26
1173 מר
7
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
400 מר
6.5
5,250,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
7
5,800,000 ₪
קיסריה
כלנית
1250 מר
8
12,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1277 מר
7
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
4
2,900,000 ₪
קיסריה
כיכר לבנה 1
300 מר
5
3,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
606 מר
6
5,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
340 מר
6
5,750,000 ₪
קיסריה
טופז 34
500 מר
6.5
3,350,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
1000 מר
6
9,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
992 מר
9
6,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
ההדרים
1380 מר
6
10,000,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
100 מר
4
2,250,000 ₪
קיסריה
ליבנה 36
139 מר
4
4,300,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
250 מר
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
580 מר
6
3,950,000 ₪
קיסריה
סמטת דולב 3
150 מר
4.5
2,500,000 ₪
קיסריה
ענבר 44
1150 מר
6
7,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
6
3,990,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1250 מר
8
9,700,000 ₪
קיסריה
דולב
300 מר
4
3,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1080 מר
5
15,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
4,000,000 ₪
קיסריה
ענבר 26
1173 מר
8
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1290 מר
7
6,890,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
58 מר
2.5
1,100,000 ₪
קיסריה
נאות גולף 1
53 מר
3
1,490,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
630 מר
4
3,650,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
600 מר
6
4,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
5
5,000,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף 12
601 מר
7
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
905 מר
4,100,000 ₪
קיסריה
נאות גולף 1
110 מר
2.5
1,280,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
300 מר
6
קיסריה
נאות גולף 1
70 מר
3
1,350,000 ₪
קיסריה
דולב 32
330 מר
3
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
9
6,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
90 מר
2
2,200,000 ₪
קיסריה
הזוהר 1
2017 מר
5
11,800,000 ₪
קיסריה
ליבנה 30
220 מר
6.5
3,850,000 ₪
קיסריה
דולב 48
120 מר
4.5
3,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
250 מר
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
185 מר
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
העדי
1150 מר
6
6,600,000 ₪
קיסריה
הכוכבים 74
615 מר
5
6,200,000 ₪
קיסריה
דולב
200 מר
3
3,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
5
2,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1050 מר
6
8,400,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
50 מר
3
1,285,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
8
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
700 מר
7
5,900,000 ₪
קיסריה
בז 1
774 מר
6
5,600,000 ₪
קיסריה
כנרית 2
850 מר
9
5,500,000 ₪
קיסריה
ענבר 3
1150 מר
8
6,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
4,650,000 ₪
קיסריה
2 1
280 מר
4
3,750,000 ₪
קיסריה
השמש
325 מר
7
5,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1400 מר
6
8,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
565 מר
5.5
7,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
4,500,000 ₪
קיסריה
נאות גולף 1
60 מר
2.5
1,170,000 ₪
קיסריה
סמטת דולב 3
900 מר
5
5,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
150 מר
3,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
380 מר
5,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
www.yokra-estate.co.il
620 מר
7
7,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
500 מר
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
350 מר
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
615 מר
7
3,900,000 ₪