קיסריה אורות, גני רבין
 
800 מר
6
3,950,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
630 מר
7
5,700,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
5
4,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
550 מר
7
3,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
200 מר
4.5
3,100,000 ₪
קיסריה
תור 2
605 מר
5
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
330 מר
4
3,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1080 מר
5
15,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
8
5,650,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
1000 מר
6
9,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1290 מר
7
6,890,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
ההדרים
1380 מר
6
10,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
5,800,000 ₪
קיסריה
סמטת דולב 1
85 מר
3
2,100,000 ₪
קיסריה
נאות גולף 8
85 מר
3
2,650,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
4,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
270 מר
4
3,600,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
100 מר
3
2,480,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
3,950,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1200 מר
7
8,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
3,950,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
780 מר
7
7,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650 מר
6
5,000,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
100 מר
3
2,700,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
170 מר
4
2,590,000 ₪
קיסריה
ברקת 3
800 מר
7
5,450,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
7
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1060 מר
7
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650 מר
6
5,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
6
6,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
615 מר
5
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5.5
5,800,000 ₪
קיסריה
נאות גולף 1
130 מר
3
2,400,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1225 מר
5
7,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
850 מר
6
5,500,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
100 מר
3
2,640,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1200 מר
7
13,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
4,300,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
300 מר
4
3,450,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
610 מר
7
5,650,000 ₪
קיסריה
דולב 32
330 מר
3
קיסריה
סנפיר 17
1109 מר
8
5,900,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
130 מר
2.5
1,600,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
600 מר
7
5,600,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
610 מר
5.5
5,850,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
260 מר
4.5
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
250 מר
4.5
2,555,555 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
4,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5.5
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
4,350,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
320 מר
5.5
5,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4.5
4,250,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
670 מר
7
5,800,000 ₪
קיסריה
השמים 2
620 מר
9
8,900,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
70 מר
3
1,285,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
1000 מר
9
12,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1350 מר
6
6,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1400 מר
5
10,000,000 ₪
קיסריה
החורש
1300 מר
8
9,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5
4,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
230 מר
7
5,200,000 ₪
קיסריה
השמים 28
640 מר
7
8,300,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
265 מר
7
3,800,000 ₪
קיסריה
השמש 87
620 מר
7
5,850,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
700 מר
6
4,200,000 ₪
קיסריה
נאות גולף 202
65 מר
2.5
1,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
4
3,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
550 מר
5
4,100,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
810 מר
7
4,970,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1107 מר
5.5
6,500,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
600 מר
9
8,000,000 ₪
קיסריה
כנרית 39
500 מר
7
4,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1250 מר
6
15,400,000 ₪
קיסריה
דולב 48
120 מר
4.5
3,100,000 ₪
קיסריה
ענבר 44
1150 מר
6
7,200,000 ₪
קיסריה
אבני חן
556 מר
6
3,990,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
העדי
1100 מר
5.5
6,900,000 ₪
קיסריה
נאות גולף 9
40 מר
2
1,000,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
4,600,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
52 מר
3
1,250,000 ₪
קיסריה
עגור 24
450 מר
7
7,750,000 ₪
קיסריה
הרקיע, הגולף
600 מר
7
4,880,000 ₪
קיסריה
ענבר
1250 מר
8
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
604 מר
8
5,300,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
6
6,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הביכורים
600 מר
6
4,000,000 ₪
קיסריה
נאות גולף
66 מר
2.5
1,130,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הדקל
1250 מר
7
קיסריה
נאות גולף
100 מר
4
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1100 מר
12
10,800,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הפרחים
1191 מר
8
7,500,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
220 מר
4.5
3,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
6
3,900,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1249 מר
6
18,200,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1260 מר
8
20,000,000 ₪