אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 527
98
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120
4
1,730,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
105
4
1,590,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 6
76
4
930,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
102
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 534
98
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 518
100
4
1,190,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
110
4
1,580,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
98
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98
4
1,170,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100
4
1,499,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
112
4
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100
4
1,160,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
106
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 501
96
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 556
85
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 47
85
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 2
220
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
118
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90
4
1,140,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
14
4
1,475,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
420
4
2,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
105
4
1,560,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
100
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 1
83
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 468
70
4
940,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 559
97
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 627
117
4
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 484
96
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
102
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100
4
1,650,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
100
4
1,480,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
110
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100
4
1,460,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות שידלובסקי
90
4
1,420,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
112
4
1,850,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
102
4
1,570,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 482
96
4
940,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 557
90
4
1,120,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
150
4
2,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 500
110
4
1,195,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
117
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י 64
380
4
1,950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 493
104
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100
4
1,420,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105
4
1,695,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
86
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
108
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 521
1
4
1,130,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
258
4
1,360,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
100
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93
4
910,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 483
87
4
910,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88
4
925,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
112
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98
4
1,000,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
123
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 485
110
4
900,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
104
4
1,560,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88
4
960,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
280
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
90
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
89
4
935,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
147
4
3,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
97
4
1,140,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 503
96
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
94
4
1,020,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
97
4
1,140,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 507
90
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
102
4
1,420,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
105
4
935,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
100
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 527
90
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
87
4
970,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 628
105
4
1,800,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120
4
1,850,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
200
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
118
4
1,370,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 511
100
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
102
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 488
82
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
86
4
970,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100
4
1,580,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 501
85
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 468
85
4
1,050,000 ₪