אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
105 מר
4
985,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 501
85 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 507
90 מר
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
96 מר
4
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 1
80 מר
4
1,040,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 628
105 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 503
96 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 0000
110 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
106 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
86 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112 מר
4
1,220,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
100 מר
4
1,580,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 628
112 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
200 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
102 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
258 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
4
1,830,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
1 מר
4
1,390,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
123 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 518
110 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 521
1 מר
4
1,130,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
118 מר
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
94 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
117 מר
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 525
98 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,850,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
258 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
86 מר
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 488
82 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האצ"ל 75
1 מר
4
2,250,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
110 מר
4
1,420,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88 מר
4
799,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
94 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 511
100 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 524
97 מר
4
1,120,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
108 מר
4
1,495,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
100 מר
4
1,500,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 480
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
85 מר
4
990,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 468
70 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
124 מר
4
1,620,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון
86 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
115 מר
4
1,999,999 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
104 מר
4
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120 מר
4
1,460,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
94 מר
4
1,080,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 468
85 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 521
107 מר
4
1,230,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון
86 מר
4
835,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון
88 מר
4
860,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
12 מר
4
1,580,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
100 מר
4
1,500,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 500
90 מר
4
1,080,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 489
94 מר
4
985,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 2
220 מר
4
1,470,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
110 מר
4
1,790,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 502
90 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 491
94 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
72 מר
4
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
4
1,120,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
280 מר
4
1,250,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
100 מר
4
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
96 מר
4
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית 1
102 מר
4
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
10 מר
4
1,640,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
94 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
96 מר
4
1,190,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
102 מר
4
1,530,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
105 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 557
100 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100 מר
4
1,215,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
105 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,560,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
85 מר
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 503
84 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 505
82 מר
4
930,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 526
100 מר
4
1,350,000 ₪