אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
100 מר
4
1,500,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
115 מר
4
1,999,999 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
10 מר
4
1,640,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
100 מר
4
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
94 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
96 מר
4
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 489
94 מר
4
985,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112 מר
4
1,220,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 518
110 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,850,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 0000
110 מר
4
1,000,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 502
90 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
102 מר
4
1,530,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 1
80 מר
4
1,040,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 524
97 מר
4
1,120,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
94 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
105 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
123 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
105 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
280 מר
4
1,250,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
1,390,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,560,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 503
84 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100 מר
4
1,215,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 557
100 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
4
1,120,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
85 מר
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
141 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
147 מר
4
3,950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 505
82 מר
4
930,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
124 מר
4
1,620,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 526
100 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
118 מר
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 501
80 מר
4
960,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
105 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
200 מר
4
1,850,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
95 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין
110 מר
4
1,570,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 558
100 מר
4
1,220,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 557
80 מר
4
1,170,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 476
86 מר
4
1,045,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון
86 מר
4
835,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון
86 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 506
96 מר
4
960,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
30 מר
4
1,990,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 400
86 מר
4
1,075,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120 מר
4
1,460,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 524
95 מר
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
98 מר
4
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
98 מר
4
1,220,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
85 מר
4
990,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 524
96 מר
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
12 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 506
96 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 1
86 מר
4
1,130,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
285 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 507
102 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 524
98 מר
4
1,240,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
101 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 511
86 מר
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 1234
110 מר
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית 10
102 מר
4
1,555,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 511
86 מר
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 471
86 מר
4
890,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 506
98 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
1,390,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 506
96 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
94 מר
4
1,030,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
116 מר
4
1,485,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
105 מר
4
1,590,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
1,420,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 527
98 מר
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 517
115 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
1,380,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
112 מר
4
1,430,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
1,420,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
118 מר
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
260 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 557
80 מר
4
1,170,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
1,390,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 506
96 מר
4
980,000 ₪