אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 488
100 מר
5
1,290,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר 543
84 מר
5.5
1,170,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
105 מר
4
985,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 39
120 מר
5
1,690,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 501
85 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 507
90 מר
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
96 מר
4
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 513
136 מר
5
1,790,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 1
80 מר
4
1,040,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 628
105 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 503
96 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 517
160 מר
4.5
1,390,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
139 מר
5
1,720,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 0000
110 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר 539
100 מר
4.5
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 547
86 מר
3.5
1,140,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
106 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
86 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 535
120 מר
5.5
1,140,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
1,720,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112 מר
4
1,220,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
133 מר
5
1,990,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
1,650,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
100 מר
4
1,580,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
204 מר
5
2,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 628
112 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
200 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
144 מר
5
3,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
1,900,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
2,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 492
70 מר
3
780,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 491
100 מר
4.5
1,075,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 511
69 מר
3
1,040,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
135 מר
5
1,780,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
102 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
1,870,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
258 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הרימון 20
120 מר
5
1,800,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 515
120 מר
5
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
1,590,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
75 מר
3
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
133 מר
5
1,690,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
134 מר
5
1,800,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120 מר
4
1,750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
4
1,830,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
1 מר
4
1,390,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
123 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
140 מר
5
1,800,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
התאנה
220 מר
5
1,670,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 518
110 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 521
1 מר
4
1,130,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 509
48 מר
2
780,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
135 מר
5
1,620,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
135 מר
5
1,820,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
1,660,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
118 מר
4
1,520,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
135 מר
5
1,580,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
155 מר
5
2,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
74 מר
3.5
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 493
131 מר
5
2,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה
240 מר
6
2,800,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
160 מר
3
1,280,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר
125 מר
5.5
1,280,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
94 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
117 מר
4
1,490,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 547
138 מר
5.5
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
70 מר
3
1,020,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
1,790,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,850,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 525
98 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
139 מר
5
1,695,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
258 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 488
82 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
86 מר
4
1,090,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
130 מר
5
1,990,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין
145 מר
5
1,700,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
130 מר
5
2,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האצ"ל 75
1 מר
4
2,250,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
110 מר
4
1,420,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 512
1 מר
3.5
970,000 ₪