אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
125 מר
5
2,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
258 מר
3.5
1,360,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 535
78 מר
3.5
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
120 מר
5
1,720,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
115 מר
4
1,999,999 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
100 מר
4
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
100 מר
4
1,500,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 474
68 מר
3
750,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הרימון 20
120 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
1,600,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 00
120 מר
5
1,630,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
10 מר
4
1,640,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
התאנה 1
135 מר
6
1,820,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
130 מר
5
2,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
2,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר 543
84 מר
5.5
1,170,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר
125 מר
5.5
1,280,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
1,790,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 0000
110 מר
4
1,000,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 486
94 מר
4
1,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,850,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
135 מר
5
1,580,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
135 מר
5
1,620,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 499
96 מר
4
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
205 מר
5
2,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
1,760,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 489
94 מר
4
985,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 520
112 מר
4
1,220,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
4
1,120,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 512
1 מר
3.5
970,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 518
110 מר
4
1,350,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
133 מר
5
2,000,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הנרקיס 66
220 מר
5
2,000,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
127 מר
5
1,990,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 502
90 מר
4
980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
150 מר
5
1,950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
1,650,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
102 מר
4
1,530,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 1
80 מר
4
1,040,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 524
97 מר
4
1,120,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
94 מר
4
1,300,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר 542
97 מר
4.5
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
1,620,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
105 מר
4
1,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הרותם 661
410 מר
7
2,730,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
140 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 509
48 מר
2
780,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
133 מר
6
1,900,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
123 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
150 מר
5
2,050,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
125 מר
5
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
125 מר
5
2,380,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הרימון 1
120 מר
5
1,900,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
4
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הלילך 34
130 מר
5
1,980,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הנרקיס
120 מר
5.5
1,690,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
105 מר
4
1,450,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
התאנה
220 מר
5
1,670,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
100 מר
4
1,215,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
135 מר
6
1,900,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 557
100 מר
4
1,200,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הסיגלית 620
450 מר
8
2,950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הנרקיס 40
190 מר
6
1,690,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 547
84 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
התאנה
220 מר
5
1,720,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 549
125 מר
5.5
990,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
280 מר
4
1,250,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
1,390,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 549
100 מר
4.5
1,500,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
115 מר
5
1,150,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
141 מר
4
1,550,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הורד
220 מר
5
1,590,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האירוס
220 מר
5
1,620,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
1,670,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
125 מר
5
2,250,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
1,560,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
85 מר
4
1,100,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
150 מר
5
2,400,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 503
84 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
1,730,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
125 מר
5
1,690,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 505
82 מר
4
930,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר
125 מר
5
1,180,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
147 מר
4
3,950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 481
93 מר
4
950,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י 86
160 מר
6
2,000,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
130 מר
5
1,230,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
25 מר
1.5
500,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
124 מר
4
1,620,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
161 מר
6
3,200,000 ₪