ארסוף
מול הים 1
65 מר
3
3,350,000 ₪
ארסוף
מול הים
62 מר
3
3,360,000 ₪
ארסוף
 
70 מר
3
3,000,000 ₪
ארסוף
אלמוג 1
935 מר
3
4,500,000 ₪
ארסוף
צדף ים
67 מר
3
4,100,000 ₪
ארסוף
מול הים
63 מר
3
3,200,000 ₪
ארסוף
צדף ים 1
125 מר
3
5,000,000 ₪
ארסוף
מול הים
60 מר
3
3,800,000 ₪