ארסוף
אלמוג 18
300 מר
4
7,100,000 ₪
ארסוף
מול הים
535 מר
5
10,300,000 ₪
ארסוף
 
700 מר
8
ארסוף
אלמוג
1000 מר
6
8,950,000 ₪
ארסוף
18
212 מר
6
7,200,000 ₪
ארסוף
מול הים 1
65 מר
3
3,350,000 ₪
ארסוף
ארסוף
340 מר
7
7,900,000 ₪
ארסוף
ארסוף
1400 מר
10,500,000 ₪
ארסוף
מול הים
330 מר
6
7,900,000 ₪
ארסוף
אלמוג
217 מר
5
6,500,000 ₪
ארסוף
 
700 מר
6
14,500,000 ₪
ארסוף
הגלים
700 מר
6
14,000,000 ₪
ארסוף
ארסוף
65 מר
2
3,400,000 ₪
ארסוף
הגלים
700 מר
8
17,000,000 ₪
ארסוף
מול הים
62 מר
3
3,360,000 ₪
ארסוף
אלמוג 6
840 מר
3.5
4,500,000 ₪
ארסוף
מול הים 8
700 מר
ארסוף
 
430 מר
4.5
7,500,000 ₪
ארסוף
ארסוף
300 מר
5
7,200,000 ₪
ארסוף
 
380 מר
4.5
6,790,000 ₪
ארסוף
 
700 מר
8
17,000,000 ₪
ארסוף
אלמוג
500 מר
140,000 ₪
ארסוף
 
700 מר
7,950,000 ₪
ארסוף
 
1400 מר
12,000,000 ₪
ארסוף
ארסוף
400 מר
6
ארסוף
מול הים
250 מר
6
7,500,000 ₪
ארסוף
 
750 מר
8,000,000 ₪
ארסוף
 
1050 מר
5
ארסוף
 
1400 מר
7
17,000,000 ₪
ארסוף
 
700 מר
6
14,000,000 ₪
ארסוף
 
1000 מר
5
ארסוף
 
70 מר
3
3,000,000 ₪
ארסוף
הכריש 22222
290 מר
7
7,900,000 ₪
ארסוף
 
380 מר
4
7,200,000 ₪
ארסוף
ארסוף
700 מר
1
ארסוף
1 1
500 מר
140,000 ₪
ארסוף
 
61 מר
2
3,500,000 ₪
ארסוף
אלמוג 1
935 מר
3
4,500,000 ₪
ארסוף
 
1000 מר
5
ארסוף
צדף ים
67 מר
3
4,100,000 ₪
ארסוף
 
400 מר
6
ארסוף
 
786 מר
3,850,000 ₪
ארסוף
מול הים
63 מר
3
3,200,000 ₪
ארסוף
מול הים
277 מר
5
7,700,000 ₪
ארסוף
ארסוף
217 מר
7
7,200,000 ₪
ארסוף
 
560 מר
8
ארסוף
 
1000 מר
5
8,900,000 ₪
ארסוף
הגלים
700 מר
7
16,500,000 ₪
ארסוף
ארסוף
65 מר
2
3,400,000 ₪
ארסוף
 
65 מר
2
5,000,000 ₪
ארסוף
 
260 מר
6
6,300,000 ₪
ארסוף
 
380 מר
5
7,200,000 ₪
ארסוף
אלמוג
1000 מר
6
8,950,000 ₪
ארסוף
מול הים
380 מר
5
6,500,000 ₪
ארסוף
 
430 מר
4
6,500,000 ₪
ארסוף
אלמוג 6
1000 מר
3.5
4,000,000 ₪
ארסוף
 
430 מר
4
5,500,000 ₪
ארסוף
מול הים
300 מר
5
6,200,000 ₪
ארסוף
צוקי ארסוף 1 1
220 מר
5
5,920,000 ₪
ארסוף
צדף ים 1
125 מר
3
5,000,000 ₪
ארסוף
 
215 מר
5
5,700,000 ₪
ארסוף
 
700 מר
5
10,000,000 ₪
ארסוף
צוקי ארסוף
220 מר
5
5,900,000 ₪
ארסוף
 
296 מר
7
7,500,000 ₪
ארסוף
 
500 מר
6.5
ארסוף
 
700 מר
5
13,500 ₪
ארסוף
 
380 מר
5.5
6,650,000 ₪
ארסוף
www.yokra-estate.co.il
262 מר
6
5,800,000 ₪
ארסוף
 
260 מר
5
6,250,000 ₪
ארסוף
הגלים
60 מר
1
7,900,000 ₪
ארסוף
מול הים
380 מר
4
6,200,000 ₪
ארסוף
 
380 מר
6
8,000,000 ₪
ארסוף
 
288 מר
6
8,500,000 ₪
ארסוף
הגלים
60 מר
1
11,250,000 ₪
ארסוף
 
1100 מר
5
14,000,000 ₪
ארסוף
הגלים 11
700 מר
8
170,000 ₪
ארסוף
 
1400 מר
6
ארסוף
 
700 מר
8
ארסוף
הגלים
700 מר
6
8,800,000 ₪
ארסוף
מול הים
277 מר
5
7,250,000 ₪
ארסוף
מול הים
250 מר
4
6,500,000 ₪
ארסוף
מול הים
60 מר
3
3,800,000 ₪
ארסוף
הגלים
700 מר
6
8,390,000 ₪
ארסוף
 
700 מר
7
ארסוף
 
700 מר
5
13,500,000 ₪
ארסוף
מול הים 1
300 מר
5
8,000,000 ₪
ארסוף
אלמוג 7
200 מר
5
7,000,000 ₪
ארסוף
הגלים
700 מר
5
8,400,000 ₪
ארסוף
אלמוג
217 מר
5
5,900,000 ₪
ארסוף
 
265 מר
5
6,300,000 ₪
ארסוף
 
250 מר
6
8,500,000 ₪
ארסוף
 
1050 מר
5
ארסוף
מול הים
270 מר
5
6,390,000 ₪
ארסוף
1
520 מר
220,000 ₪
ארסוף
מול הים
250 מר
6
6,750,000 ₪