כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
140 מר
5
1,630,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
140 מר
5
1,760,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
140 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
140 מר
5
1,890,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
170 מר
5
2,550,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
135 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
135 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 69
135 מר
5
1,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
130 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 40
125 מר
5
1,630,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט
230 מר
5
2,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
122 מר
5
2,800,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
130 מר
5
1,750,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 65
140 מר
5
1,700,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
140 מר
5
1,670,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 74
275 מר
5
2,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 26
123 מר
5
1,900,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
119 מר
5
1,800,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם 7
235 מר
5
2,040,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 32
16 מר
5
1,700,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 58
340 מר
5
2,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
130 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 1
230 מר
5
2,190,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 72
275 מר
5
2,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 65
140 מר
5
1,740,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 58
340 מר
5
2,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
צבעוני
125 מר
5
1,820,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 00
245 מר
5
2,200,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
125 מר
5
1,640,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
135 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 4
135 מר
5
1,620,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 1
230 מר
5
2,250,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם 12
140 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 48
273 מר
5
1,950,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
250 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
215 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 69
135 מר
5
1,650,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
136 מר
5
1,995,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 2
275 מר
5
2,600,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 55
143 מר
5
1,600,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
140 מר
5
1,670,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
צבעוני 17
125 מר
5
1,820,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
250 מר
5
1,890,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 14
135 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
165 מר
5
2,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם 23
135 מר
5
1,900,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
124 מר
5
1,749,000 ₪