כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם 22
140 מר
4
1,540,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
140 מר
5
1,630,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 26
115 מר
4
1,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 63
120 מר
4
1,600,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
160 מר
6
2,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
140 מר
5
1,760,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 4
220 מר
4.5
1,880,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
140 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
צבעוני 5
103 מר
4
1,550,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
126 מר
4
1,790,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
140 מר
5
1,890,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
100 מר
4
1,620,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
105 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
112 מר
4
1,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
170 מר
5
2,550,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
110 מר
4.5
1,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
135 מר
5.5
1,890,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
120 מר
4
1,740,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 15
250 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס 169
108 מר
4
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
יקינטון
160 מר
6
2,200,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
ברקת 8
215 מר
6
2,350,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
135 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 69
135 מר
5
1,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
135 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
115 מר
4
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
260 מר
6
2,390,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
130 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 40
125 מר
5
1,630,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
צור
260 מר
8
2,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט
230 מר
5
2,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
ברקת 48
250 מר
8
2,900,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 36
127 מר
4
1,610,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם 22
110 מר
4
1,545,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט
160 מר
6
1,950,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס 197
165 מר
6
1,890,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
122 מר
5
2,800,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
88 מר
3
1,480,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
130 מר
5
1,750,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם 29
185 מר
4
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 65
140 מר
5
1,700,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
140 מר
5
1,670,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
צבעוני 00
195 מר
7
2,050,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 6
250 מר
4.5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
190 מר
4
1,750,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גזית 7
250 מר
7
3,390,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 74
275 מר
5
2,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 26
123 מר
5
1,900,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
צבעוני 19
90 מר
3
1,400,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 1
119 מר
5
1,800,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם 7
235 מר
5
2,040,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם 22
140 מר
4
1,560,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 32
16 מר
5
1,700,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 32
120 מר
4
1,500,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 58
340 מר
5
2,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 85
110 מר
4
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
110 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
130 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 1
230 מר
5
2,190,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
בזלת 26
330 מר
6
2,950,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 72
275 מר
5
2,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם 28
109 מר
4
1,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 26
115 מר
4
1,600,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 65
140 מר
5
1,740,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
110 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 58
340 מר
5
2,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
צבעוני
125 מר
5
1,820,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס 197
165 מר
6
1,900,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
140 מר
4
1,630,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 00
245 מר
5
2,200,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 77
120 מר
4
1,770,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
ברקת
250 מר
8
2,900,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
ברקת
6
2,350,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
יקינטון 67
250 מר
6
2,400,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס 6
235 מר
4.5
1,750,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
125 מר
5
1,640,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 46
114 מר
4
1,575,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
135 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 4
135 מר
5
1,620,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 1
230 מר
5
2,250,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 34
120 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם 26
90 מר
4
1,690,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם 12
140 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
105 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
110 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 48
273 מר
5
1,950,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז
198 מר
7
2,450,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם 5
150 מר
5.5
3,000,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם 32
115 מר
4
1,590,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 26
105 מר
4
1,600,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
250 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 48 48
127 מר
4
1,260,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
215 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 69
135 מר
5
1,650,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
בזלת 26
280 מר
6
3,100,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
136 מר
5
1,995,000 ₪