כפר יונה
האחדות 22
280 מר
8
3,180,000 ₪
כפר יונה
העוצמה
250 מר
8
2,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
ברקת 48
250 מר
8
2,900,000 ₪
כפר יונה
העוצמה
290 מר
8
2,850,000 ₪
כפר יונה
צנחנים
310 מר
8
3,125,000 ₪
כפר יונה
גבעתי
300 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
תותחנים
300 מר
8
3,100,000 ₪
כפר יונה
 
317 מר
8
3,500,000 ₪
כפר יונה
שכונה החדשה שרונה
250 מר
8
2,925,000 ₪
כפר יונה
 
315 מר
8
3,950,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
ברקת
250 מר
8
2,900,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אהבת אדם 15
250 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
גבעתי 8
300 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,975,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם 80
640 מר
8
3,600,000 ₪
כפר יונה
אלפסי
220 מר
8
1,900,000 ₪
כפר יונה
הרעות 99
270 מר
8
3,020,000 ₪
כפר יונה
תמר 20
550 מר
8
3,600,000 ₪
כפר יונה
 
330 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
מערבית
400 מר
8
4,100,000 ₪
כפר יונה
העוצמה 7
250 מר
8
3,200,000 ₪
כפר יונה
 
420 מר
8
2,870,000 ₪
כפר יונה
העמק 14
407 מר
8
3,200,000 ₪
כפר יונה
סיגלון
400 מר
8
2,750,000 ₪
כפר יונה
 
500 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
שרונה
270 מר
8
3,100,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,990,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
3,150,000 ₪
כפר יונה
העוצמה
250 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
הרימון
500 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
שרונים
250 מר
8
2,900,000 ₪
כפר יונה
שרונה
260 מר
8
2,980,000 ₪
כפר יונה
האושר 2
250 מר
8
3,100,000 ₪
כפר יונה
שרונים
290 מר
8
3,350,000 ₪
כפר יונה
מערב כפר יונה
400 מר
8
3,800,000 ₪
כפר יונה
אלפסי
1043 מר
8
3,950,000 ₪
כפר יונה
 
220 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,850,000 ₪
כפר יונה
יפתח
250 מר
8
2,630,000 ₪
כפר יונה
שכונה החדשה שרונה
250 מר
8
2,825,000 ₪
כפר יונה
 
270 מר
8
3,100,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
8
2,980,000 ₪
כפר יונה
אלפסי
1043 מר
8
3,950,000 ₪
כפר יונה
 
400 מר
8
3,100,000 ₪
כפר יונה
 
400 מר
8
2,570,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,480,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,885,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,980,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
8
כפר יונה
 
305 מר
8
3,150,000 ₪
כפר יונה
המייסדים
320 מר
8
3,450,000 ₪
כפר יונה
גולני 122
268 מר
8
2,900,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,980,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8
2,650,000 ₪
כפר יונה
 
300 מר
8
2,285,000 ₪
כפר יונה
 
350 מר
8
3,250,000 ₪
כפר יונה
 
290 מר
8
כפר יונה
 
240 מר
8
3,100,000 ₪
כפר יונה
יפתח 43
250 מר
8
2,590,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
8
2,930,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
8
2,355,000 ₪
כפר יונה
אשוח 1
210 מר
8
2,480,000 ₪
כפר יונה
נחל דלתון 62
250 מר
8
2,700,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
8
2,320,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם 88
320 מר
8
3,500,000 ₪
כפר יונה
צנחנים 4
250 מר
8
כפר יונה
 
326 מר
8
2,450,000 ₪
כפר יונה
 
670 מר
8
3,950,000 ₪
כפר יונה
 
306 מר
8
2,690,000 ₪
כפר יונה
נחל צין
400 מר
8
3,500,000 ₪
כפר יונה
גולני 122
287 מר
8
2,670,000 ₪
כפר יונה
הל"ה
217 מר
8
2,470,000 ₪
כפר יונה
 
220 מר
8
3,000,000 ₪
כפר יונה
 
420 מר
8
2,780,000 ₪
כפר יונה
 
400 מר
8
4,100,000 ₪
כפר יונה
 
380 מר
8
2,550,000 ₪
כפר יונה
 
317 מר
8
3,400,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
8