כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
260 מר
6
2,200,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
100 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה
אגוז 51
250 מר
6
4,000,000 ₪
כפר יונה
 
115 מר
4
1,780,000 ₪
כפר יונה
שושנה דמארי 13
122 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא 5
120 מר
4
1,670,000 ₪
כפר יונה
אלי כהן 6
75 מר
3.5
1,200,000 ₪
כפר יונה
שרונה
105 מר
4
2,050,000 ₪
כפר יונה
שרת
85 מר
4
1,200,000 ₪
כפר יונה
האושר 5
110 מר
4
1,990,000 ₪
כפר יונה
איילות 7
180 מר
6.5
2,300,000 ₪
כפר יונה
 
125 מר
4
1,490,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס 197
165 מר
6
1,890,000 ₪
כפר יונה
 
470 מר
3.5
1,900,000 ₪
כפר יונה
 
136 מר
5
1,830,000 ₪
כפר יונה
 
136 מר
5
1,830,000 ₪
כפר יונה
 
280 מר
6.5
2,300,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם
100 מר
4
1,600,000 ₪
כפר יונה
 
350 מר
7
2,700,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 42
140 מר
5
1,630,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
110 מר
4.5
1,530,000 ₪
כפר יונה
גבעתי 8
360 מר
10
כפר יונה
שרת 33
385 מר
4.5
כפר יונה
אהבת אדם 64
137 מר
5
1,850,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם 29
185 מר
4
1,780,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 36
127 מר
4
1,610,000 ₪
כפר יונה
הדרים
112 מר
4
1,440,000 ₪
כפר יונה
יסמין 1
200 מר
4
1,900,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם 36
132 מר
5
1,750,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
7
3,250,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 32
16 מר
5
1,700,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס 169
108 מר
4
1,780,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
240 מר
5
1,920,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 26
115 מר
4
1,590,000 ₪
כפר יונה
נחל נקרות
250 מר
5
2,080,000 ₪
כפר יונה
הרעות 30
4 מר
7
3,950,000 ₪
כפר יונה
שרונים
280 מר
6
3,200,000 ₪
כפר יונה
הרעות
260 מר
7
3,050,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם
125 מר
5
1,900,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
105 מר
4
1,430,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
אודם
140 מר
5
1,760,000 ₪
כפר יונה
אח"י אילת 4
102 מר
4
1,350,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם 62
145 מר
5
2,150,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 65
140 מר
5
1,700,000 ₪
כפר יונה
נחל געתון 32
210 מר
6
2,500,000 ₪
כפר יונה
סיגלון 46
375 מר
6
3,000,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא 5
160 מר
5
2,000,000 ₪
כפר יונה
 
200 מר
5.5
2,890,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא 7
130 מר
5
1,820,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
110 מר
4
1,470,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
12 מר
4
1,510,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא
130 מר
5
1,820,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור
190 מר
5
2,080,000 ₪
כפר יונה
נחל בשור 132
250 מר
6
2,400,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,300,000 ₪
כפר יונה
 
130 מר
5
1,890,000 ₪
כפר יונה
שושנה דמארי 13
127 מר
5
1,700,000 ₪
כפר יונה
רימון
500 מר
6
3,000,000 ₪
כפר יונה
הרעות
260 מר
6
3,600,000 ₪
כפר יונה
שיכון חדש
90 מר
3
1,250,000 ₪
כפר יונה
נחל משושים
250 מר
6
2,400,000 ₪
כפר יונה
 
270 מר
5
2,500,000 ₪
כפר יונה
 
200 מר
5
1,830,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,340,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור
170 מר
5
2,200,000 ₪
כפר יונה
 
110 מר
4
1,500,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
5
2,840,000 ₪
כפר יונה
נחל חלמיש
150 מר
5
2,420,000 ₪
כפר יונה
אח"י אילת
115 מר
5
1,550,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,630,000 ₪
כפר יונה
האושר
110 מר
4
1,630,000 ₪
כפר יונה
 
180 מר
5
2,350,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
135 מר
5.5
1,890,000 ₪
כפר יונה
 
255 מר
7
2,980,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 4
220 מר
4.5
1,880,000 ₪
כפר יונה
 
110 מר
4
1,450,000 ₪
כפר יונה
הרצל
85 מר
4
1,250,000 ₪
כפר יונה
האחדות
280 מר
8
3,200,000 ₪
כפר יונה
המייסדים
600 מר
6
3,580,000 ₪
כפר יונה
 
350 מר
6
2,950,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
5
1,885,000 ₪
כפר יונה
 
120 מר
5
1,500,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,390,000 ₪
כפר יונה
עולי הגרדום 2
78 מר
3
1,080,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
120 מר
4
1,740,000 ₪
כפר יונה
הירדן 16
250 מר
3
1,550,000 ₪
כפר יונה
 
94 מר
3
1,590,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא 7
131 מר
5
1,950,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור
117 מר
4
1,590,000 ₪
כפר יונה
שיכון א
27 מר
5
1,720,000 ₪
כפר יונה
הגלבוע
160 מר
7
2,090,000 ₪
כפר יונה
אח"י אילת 61
143 מר
6
1,920,000 ₪
כפר יונה
 
300 מר
5
3,150,000 ₪
כפר יונה
הברוש
275 מר
6
2,670,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם
164 מר
5
2,845,000 ₪
כפר יונה
שיכון ב
80 מר
3
1,050,000 ₪