כפר יונה
הברוש 67
250 מר
6
2,370,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
130 מר
5
1,600,000 ₪
כפר יונה
הברוש
303 מר
5
2,350,000 ₪
כפר יונה
 
320 מר
9
3,100,000 ₪
כפר יונה
גבעתי
220 מר
7
2,770,000 ₪
כפר יונה
הברוש 73
270 מר
7
כפר יונה
נחל בשור
170 מר
6
2,690,000 ₪
כפר יונה
נחל גלים
309 מר
5
2,240,000 ₪
כפר יונה
האחדות 22
280 מר
8
3,180,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,950,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
130 מר
5
1,780,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא 5
120 מר
4
1,670,000 ₪
כפר יונה
 
120 מר
4
1,795,000 ₪
כפר יונה
 
257 מר
10
2,790,000 ₪
כפר יונה
נחל דלתון
250 מר
7
2,490,000 ₪
כפר יונה
הדרים 99
115 מר
3
1,620,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור 8
140 מר
5.5
2,090,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם 62
145 מר
5
2,250,000 ₪
כפר יונה
המייסדים
193 מר
6
2,400,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא 5
151 מר
4
1,880,000 ₪
כפר יונה
אשוח
250 מר
6
2,680,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
110 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה
 
260 מר
5
3,090,000 ₪
כפר יונה
אח"י אילת 4
91 מר
4
1,350,000 ₪
כפר יונה
עולי הגרדום 37
500 מר
4
2,500,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
110 מר
4
1,475,000 ₪
כפר יונה
 
103 מר
4
1,430,000 ₪
כפר יונה
שושנה דמארי
110 מר
4
1,650,000 ₪
כפר יונה
אגוז 7
160 מר
5
3,000,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,520,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 1
230 מר
5
2,190,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
יקינטון
160 מר
6
2,200,000 ₪
כפר יונה
שאר העיר
280 מר
6
2,490,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
5
3,090,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
טופז 72
275 מר
5
2,590,000 ₪
כפר יונה
שושנה דמארי 15
122 מר
5
2,150,000 ₪
כפר יונה
המשאלות 4
260 מר
6
2,550,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם 8
126 מר
5
2,550,000 ₪
כפר יונה
 
180 מר
5
2,200,000 ₪
כפר יונה
האחווה 212
250 מר
6
2,580,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
110 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה
 
87 מר
4
1,300,000 ₪
כפר יונה
אלי כהן
125 מר
5
1,450,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור
120 מר
4
1,640,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור
106 מר
4
1,630,000 ₪
כפר יונה
האחדות
350 מר
6
2,650,000 ₪
כפר יונה
שאר העיר
130 מר
5
1,820,000 ₪
כפר יונה
שרת
370 מר
6
2,700,000 ₪
כפר יונה
שרונים
280 מר
6
3,200,000 ₪
כפר יונה
 
280 מר
7
2,350,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור
130 מר
5
1,790,000 ₪
כפר יונה
הידידות 273
195 מר
6
2,490,000 ₪
כפר יונה
 
110 מר
4
1,500,000 ₪
כפר יונה
 
200 מר
7
2,350,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם
120 מר
5
1,765,000 ₪
כפר יונה
נחל מישור 6
250 מר
5
2,180,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
7
2,950,000 ₪
כפר יונה
 
125 מר
5
1,525,000 ₪
כפר יונה
 
110 מר
4
1,450,000 ₪
כפר יונה
שיכון חדש
89 מר
4
1,100,000 ₪
כפר יונה
איילות
290 מר
5.5
2,180,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור 8
232 מר
5.5
2,190,000 ₪
כפר יונה
 
350 מר
4
1,860,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 6
250 מר
4.5
1,850,000 ₪
כפר יונה
השפע 18
330 מר
11
3,500,000 ₪
כפר יונה
שאר העיר
130 מר
5
1,820,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם
164 מר
5
2,845,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שדרות בגין 58
340 מר
5
2,100,000 ₪
כפר יונה
 
90 מר
3
1,330,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,380,000 ₪
כפר יונה
בנטל 2
107 מר
4
1,750,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
2,300,000 ₪
כפר יונה
הרב קוק
85 מר
4.5
1,070,000 ₪
כפר יונה
שרונה , מקבת ינוב הרחבה
250 מר
6
2,600,000 ₪
כפר יונה
 
190 מר
4
1,780,000 ₪
כפר יונה
חנה רובינא
120 מר
4
1,800,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
ברקת 8
215 מר
6
2,350,000 ₪
כפר יונה
נחל בשור 129
250 מר
6
2,500,000 ₪
כפר יונה
אהבת אדם 32
170 מר
5
2,550,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור 12
100 מר
4
1,620,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור 16
178 מר
5
2,580,000 ₪
כפר יונה
אהוד מנור 12
127 מר
5
1,800,000 ₪
כפר יונה
 
270 מר
5
2,500,000 ₪
כפר יונה
שרונים
270 מר
5
2,950,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
תורמוס
140 מר
5
1,890,000 ₪
כפר יונה
 
110 מר
4
1,530,000 ₪
כפר יונה
 
445 מר
4.5
2,190,000 ₪
כפר יונה
שדרות בגין
130 מר
5
1,890,000 ₪
כפר יונה
 
75 מר
4
1,175,000 ₪
כפר יונה
שושנה דמארי 13
120 מר
4
1,640,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
גרניט 26
115 מר
4
1,600,000 ₪
כפר יונה
שיקמה
230 מר
6
2,190,000 ₪
כפר יונה
נחל בשור
170 מר
6
2,600,000 ₪
כפר יונה נוף הדר, השכונה הצבאית
שוהם
260 מר
6
2,390,000 ₪
כפר יונה
 
250 מר
6
כפר יונה
 
110 מר
4
1,650,000 ₪