נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 2
110 מר
4
1,950,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 21
92 מר
4
1,700,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 9
104 מר
4
2,080,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 7
114 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה רמת פולג
זלמן שז"ר 12
117 מר
4
2,200,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 9
104 מר
4
2,290,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור
105 מר
4
2,300,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין
90 מר
4
1,840,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין 5
90 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 2
10 מר
4
1,950,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 9
10 מר
4
2,140,000 ₪
נתניה רמת פולג
זלמן שז"ר
117 מר
4
2,300,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור
105 מר
4
2,100,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 22
105 מר
4
2,090,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 25
98 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין 5
106 מר
4
1,970,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר
83 מר
4
1,690,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור
100 מר
4
2,000,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר
115 מר
4
2,250,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין
105 מר
4
1,990,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור
105 מר
4
2,290,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור
105 מר
4
1,990,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין
110 מר
4
1,950,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין 5
7 מר
4
1,980,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 25
85 מר
4
1,620,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 5
110 מר
4
1,830,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 19
90 מר
4
1,760,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין 5
104 מר
4
1,980,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 7
105 מר
4
2,320,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 3
10 מר
4
1,980,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 9
100 מר
4
2,250,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר
113 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 11
4 מר
4
2,050,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 7
113 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה רמת פולג
הנורית
350 מר
4
5,000,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 3
8 מר
4
1,990,000 ₪
נתניה רמת פולג
מנחם בגין
117 מר
4
1,980,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 3
105 מר
4
2,050,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 7
105 מר
4
2,350,000 ₪