נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 5
80 מר
3
1,790,000 ₪
נתניה רמת פולג
זלמן שז"ר
80 מר
3
1,785,000 ₪
נתניה רמת פולג
מרדכי גור 3
80 מר
3
1,700,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר
85 מר
3
1,680,000 ₪
נתניה רמת פולג
אמנון ותמר 5
80 מר
3
1,790,000 ₪