נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
114 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
105 מר
4
1,730,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
114 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
12 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 21
97 מר
4
1,885,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
105 מר
4
1,760,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
105 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
105 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
105 מר
4
1,730,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
105 מר
4
1,695,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
105 מר
4
1,720,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
104 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
125 מר
4
1,670,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
103 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
123 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
105 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 19
110 מר
4
1,950,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
112 מר
4
1,795,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 23
101 מר
4
1,760,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 21
100 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
117 מר
4
1,785,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
104 מר
4
1,690,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 17
100 מר
4
2,390,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
116 מר
4
1,785,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
115 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 23
105 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
104 מר
4
1,720,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 59
110 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
117 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 19
100 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
103 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 59
101 מר
4
1,749,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 23
102 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
107 מר
4
2,500,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
114 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
103 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
115 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
115 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
114 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
115 מר
4
1,900,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
112 מר
4
1,950,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 19
100 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
105 מר
4
1,730,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 52
110 מר
4
1,775,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 63
114 מר
4
1,780,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 1
108 מר
4
2,450,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
100 מר
4
1,790,000 ₪