נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 2
143 מר
5
2,310,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
114 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
114 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
105 מר
4
1,730,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
127 מר
4.5
2,050,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 11
130 מר
5
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
130 מר
5
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
12 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 47
125 מר
5
2,390,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
117 מר
5
2,190,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 21
97 מר
4
1,885,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
105 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 49
117 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
105 מר
4
1,760,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
105 מר
4
1,695,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
105 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
105 מר
4
1,730,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
180 מר
5
2,200,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
117 מר
5
1,895,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
105 מר
4
1,720,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
104 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
125 מר
4
1,670,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
126 מר
5
2,190,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
115 מר
5
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
103 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
133 מר
5
3,100,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
123 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
105 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 67
135 מר
5
2,290,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 19
110 מר
4
1,950,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
115 מר
5
1,930,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
112 מר
4
1,795,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 49
117 מר
5
1,980,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 17
122 מר
5
3,300,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 23
101 מר
4
1,760,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 21
100 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 11
135 מר
5
2,365,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
117 מר
4
1,785,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
170 מר
4.5
2,120,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 23
90 מר
3
1,600,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
104 מר
4
1,690,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 17
100 מר
4
2,390,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
116 מר
4
1,785,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
115 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 23
105 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
115 מר
5
1,940,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
104 מר
4
1,720,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 59
110 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
117 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 19
100 מר
4
1,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
103 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
133 מר
5
2,540,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
127 מר
4.5
2,470,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 59
101 מר
4
1,749,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
115 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
130 מר
5
2,340,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 49
120 מר
5
2,120,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 49
130 מר
6
2,150,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
135 מר
5
2,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 49
120 מר
5
2,320,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 23
102 מר
4
1,870,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 59
136 מר
5
2,700,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
130 מר
5
2,290,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
210 מר
5
2,795,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
107 מר
4
2,500,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
123 מר
5
2,250,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
114 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 25
103 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
115 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
115 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
114 מר
4
1,890,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 63
226 מר
5
2,750,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
112 מר
4
1,950,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 65
115 מר
4
1,900,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 19
100 מר
4
1,850,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
115 מר
5
1,930,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
105 מר
4
1,730,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 52
110 מר
4
1,775,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
116 מר
5
1,980,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 47
118 מר
5
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 63
114 מר
4
1,780,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 15
126 מר
5
2,280,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 11
125 מר
5
2,550,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
119 מר
5
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 1
108 מר
4
2,450,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
160 מר
5
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
100 מר
4
1,790,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
125 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס
130 מר
5
2,260,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 51
125 מר
5
2,200,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
115 מר
5
2,050,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 15
135 מר
5
2,280,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
115 מר
5
2,050,000 ₪
נתניה נאות המייסדים
שדרות טום לנטוס 53
115 מר
5
2,050,000 ₪