נתניה עיר ימים
דודו דותן 6
151 מר
6
2,940,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
250 מר
6
8,000,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 5
220 מר
6
6,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
26 מר
6
3,180,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
250 מר
6
9,000,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
250 מר
6
6,000,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי
220 מר
6
6,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי 5
150 מר
6
3,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
220 מר
6
4,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי 7
150 מר
6
2,720,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 12
149 מר
6
2,880,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
220 מר
6
4,350,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי 5
150 מר
6
3,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן
285 מר
6
6,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 16
160 מר
6
3,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי
145 מר
6
2,820,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 6
150 מר
6
2,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 28
163 מר
6
6,000,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי 5
220 מר
6
6,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי 5
22 מר
6
3,600,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 26
160 מר
6
5,250,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
170 מר
6
5,500,000 ₪