נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
158 מר
5.5
3,350,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 12
150 מר
5.5
2,890,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
136 מר
5.5
2,720,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
158 מר
5.5
3,250,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
180 מר
5.5
4,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
157 מר
5.5
3,290,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
158 מר
5.5
3,690,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
157 מר
5.5
3,400,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
142 מר
5.5
2,880,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
138 מר
5.5
2,780,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא 1
184 מר
5.5
3,150,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
145 מר
5.5
2,790,000 ₪