נתניה עיר ימים
אהוד מנור 10
15 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 5
165 מר
4
5,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 14
155 מר
4
4,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
4
3,980,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא 3
125 מר
4
2,370,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
130 מר
4
3,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
127 מר
4
2,680,000 ₪
נתניה עיר ימים
זלמן שז"ר 5
125 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
165 מר
4
6,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
136 מר
4
2,420,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
22 מר
4
3,400,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
145 מר
4
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
4
4,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 18
137 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 22
130 מר
4
2,530,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
140 מר
4
2,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
139 מר
4
3,350,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 3
12 מר
4
2,790,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
165 מר
4
6,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
165 מר
4
5,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
130 מר
4
2,720,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
130 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 10
134 מר
4
3,360,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 12
135 מר
4
2,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 1
140 מר
4
2,990,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
125 מר
4
2,490,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 26
127 מר
4
3,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
150 מר
4
4,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 3
130 מר
4
2,730,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
15 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
13 מר
4
3,490,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
180 מר
4
5,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
125 מר
4
2,670,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
133 מר
4
3,780,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 1
130 מר
4
2,550,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
180 מר
4
4,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
4
4,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 5
160 מר
4
5,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
147 מר
4
3,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 28
170 מר
4
5,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
4
3,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 5
135 מר
4
3,250,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא 1
12 מר
4
2,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
120 מר
4
2,270,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 3
16 מר
4
3,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
130 מר
4
3,050,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
147 מר
4
2,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
125 מר
4
3,050,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
145 מר
4
2,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
145 מר
4
4,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
178 מר
4
5,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
127 מר
4
4,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 6
130 מר
4
3,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 14
160 מר
4
4,050,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
142 מר
4
3,280,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
15 מר
4
3,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
121 מר
4
2,600,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 666
125 מר
4
2,410,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
136 מר
4
2,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 21
160 מר
4
5,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
125 מר
4
2,670,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 26
176 מר
4
5,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 3
135 מר
4
2,690,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 6
126 מר
4
2,690,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 6
126 מר
4
2,670,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 18
150 מר
4
4,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 3
220 מר
4
5,150,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 20
140 מר
4
2,800,000 ₪