נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 9
280
5
נתניה עיר ימים
דודו דותן
137
5
2,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
170
4
6,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
136
4
5,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
138
5
3,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן
140
3
3,600,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
160
4
4,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 26
148
5
3,590,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 18
396
8
14,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
25
7
4,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 26
147
5
3,690,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
135
5
3,720,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 1
25
5
2,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 1
145
4
3,090,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 5
12
5
2,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 1
145
5
2,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 4
130
5
2,990,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
153
4
4,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 28
153
5
5,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 14
137
5
2,790,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
220
6
5,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
144
3
4,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
14
5.5
3,490,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
149
4
3,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
139
5
2,550,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 1
140
4
3,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא 18
138
5
2,840,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
260
6
5,400,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן
158
5
2,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 7
148
4
6,000,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 14
156
4
3,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
139
5
2,890,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 5
125
4
2,380,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 5
127
4.5
2,570,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
147
5
3,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 5
149
4
4,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
141
5
2,825,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
173
4
6,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
128
5
2,690,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
137
4
3,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 22
142
5
2,920,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 3
135
5
2,830,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
160
4
4,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 12
127
4
2,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
145
5
2,980,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
158
4
4,220,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 3
128
4.5
2,730,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
138
4
3,050,000 ₪