נתניה עיר ימים
דודו דותן
142 מר
5
2,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
164 מר
5
4,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
138 מר
5
2,880,000 ₪
נתניה עיר ימים
זלמן שז"ר 3
25 מר
4.5
2,690,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
147 מר
5
3,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 5
135 מר
5
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 5
165 מר
4
5,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 10
138 מר
5
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 3
12 מר
5
2,890,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 1
150 מר
5
3,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 10
145 מר
5
2,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
153 מר
5
5,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 2
135 מר
5
2,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 6
151 מר
6
2,940,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 2
14 מר
5
2,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 3
145 מר
5
2,690,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 10
15 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 14
155 מר
4
4,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
140 מר
5
2,595,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
147 מר
5
2,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 4
137 מר
5
2,980,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי
143 מר
5
2,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 10
137 מר
5
2,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
285 מר
5
8,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
זלמן שז"ר 3
136 מר
5
2,670,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
137 מר
5
3,290,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
130 מר
4
3,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
142 מר
4.5
2,490,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
135 מר
5
3,050,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 6
138 מר
5
2,937,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
4
3,980,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
147 מר
5
3,550,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא 1
157 מר
5
3,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 12
144 מר
5
2,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
158 מר
5.5
3,350,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
137 מר
5
2,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא 3
125 מר
4
2,370,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
142 מר
5
2,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
150 מר
5
4,400,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
127 מר
5
2,390,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
176 מר
5
5,390,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
73 מר
2
2,100,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
127 מר
4
2,680,000 ₪
נתניה עיר ימים
זלמן שז"ר 5
125 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 10
142 מר
5
2,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
155 מר
5
4,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 16
158 מר
5
4,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 5
143 מר
5
2,730,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
148 מר
5
3,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 26
147 מר
5
4,000,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
130 מר
4.5
2,490,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
250 מר
6
8,000,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
165 מר
4
6,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 6
145 מר
5
2,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
136 מר
4
2,420,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
147 מר
5
3,550,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא 6
12 מר
5
2,740,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
22 מר
4
3,400,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
140 מר
5
2,990,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
142 מר
5
2,850,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 12
250 מר
5
8,700,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
145 מר
4
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 24
148 מר
5
3,300,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
154 מר
5
4,950,000 ₪
נתניה עיר ימים
זלמן שז"ר 3
140 מר
5
2,670,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 6
250 מר
5
7,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
5
4,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור 18
137 מר
4
2,650,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
138 מר
5
3,070,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן
146 מר
5
2,790,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
4
4,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
75 מר
2
2,150,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 2
136 מר
5
2,660,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 3
138 מר
5
2,590,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן 12
150 מר
5.5
2,890,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 22
130 מר
4
2,530,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
140 מר
4
2,800,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
121 מר
3
4,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אריק לביא
136 מר
5.5
2,720,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 11
12 מר
5
2,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
משפחת מלבסקי 11
136 מר
5
2,640,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
136 מר
5
2,550,000 ₪
נתניה עיר ימים
בני ברמן 7
158 מר
5.5
3,250,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן 20
135 מר
5
3,050,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
130 מר
4.5
2,570,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
139 מר
4
3,350,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן
160 מר
5
6,450,000 ₪
נתניה עיר ימים
זלמן שז"ר 7
17 מר
5
2,640,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 3
12 מר
4
2,790,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 7
150 מר
5
2,750,000 ₪
נתניה עיר ימים
נתן יונתן
137 מר
5
3,900,000 ₪
נתניה עיר ימים
דודו דותן
142 מר
5
2,930,000 ₪
נתניה עיר ימים
עוזי חיטמן 5
220 מר
6
6,500,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
165 מר
4
6,200,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
156 מר
5
4,600,000 ₪
נתניה עיר ימים
אהוד מנור
165 מר
4
5,800,000 ₪