נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 9
155 מר
5
3,400,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
132 מר
5
2,170,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
150 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
אצ"ל 8
109 מר
5
1,750,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 7
135 מר
5
1,860,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רפאל איתן
30 מר
5
2,590,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
130 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
אלחריזי 16
130 מר
5
1,910,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
שדרות בן צבי 5
125 מר
5
1,890,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 10
150 מר
5
3,190,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 9
132 מר
5
1,890,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
שדרות בן צבי 1
110 מר
5
1,540,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
154 מר
5
1,990,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
130 מר
5
1,900,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
128 מר
5
2,090,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
138 מר
5
2,199,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
20 מר
5
1,900,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
אלחריזי
125 מר
5
1,895,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רמב"ן
123 מר
5
1,900,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רמב"ן
123 מר
5
2,320,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רמב"ן
170 מר
5
3,000,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
האר"י
136 מר
5
2,200,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
160 מר
5
2,150,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
אלחריזי
120 מר
5
נתניה בן ציון ורמת חן
האר"י
110 מר
5
2,080,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 11
136 מר
5
2,060,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
אלחריזי 16
135 מר
5
נתניה בן ציון ורמת חן
אלחריזי 16
128 מר
5
2,200,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
www.yokra-estate.co.il
225 מר
5
3,190,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
140 מר
5
2,500,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רמב"ן 1
180 מר
5
2,870,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
135 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
שדרות בן צבי 5
100 מר
5
1,550,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רפאל איתן 1005
130 מר
5
2,390,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רפאל איתן 11
115 מר
5
2,199,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 11
133 מר
5
2,020,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 7
135 מר
5
2,350,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 9
132 מר
5
2,090,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
135 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
130 מר
5
1,900,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
האר"י
120 מר
5
1,890,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
135 מר
5
1,890,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
השיזף 16
330 מר
5
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
180 מר
5
2,990,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
175 מר
5
2,450,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
127 מר
5
2,150,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
135 מר
5
2,200,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 111
125 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 11
132 מר
5
2,100,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
130 מר
5
1,900,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
שדרות בן צבי 1
100 מר
5
1,450,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
רפאל איתן 10
126 מר
5
2,200,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 9
137 מר
5
2,100,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הטורים 1
135 מר
5
1,990,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
190 מר
5
3,600,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
129 מר
5
2,120,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
142 מר
5
2,070,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 11
132 מר
5
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
127 מר
5
2,150,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
אלחריזי 16
135 מר
5
1,950,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
220 מר
5
3,370,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 11
132 מר
5
2,050,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
130 מר
5
1,970,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר 11
132 מר
5
1,955,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הטורים 3
135 מר
5
2,020,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
170 מר
5
2,650,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הטורים 1
130 מר
5
2,150,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
10 מר
5
2,050,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 9
180 מר
5
1,900,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
142 מר
5
1,890,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 8
150 מר
5
2,100,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
אלחריזי
130 מר
5
2,170,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א
130 מר
5
1,940,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
14 מר
5
2,000,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
129 מר
5
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
127 מר
5
1,990,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הגר"א 6
135 מר
5
1,960,000 ₪
נתניה בן ציון ורמת חן
הקליר
142 מר
5
1,890,000 ₪