רעננה 2004
הכלנית 1
150 מר
5
2,990,000 ₪
רעננה 2004
הרקפת
145 מר
5
2,549,000 ₪
רעננה 2004
הקישון 2
130 מר
5
2,890,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 7
145 מר
5
2,549,000 ₪
רעננה 2004
הרקפת 30
158 מר
5
2,620,000 ₪
רעננה 2004
רבוצקי 83
125 מר
5
2,950,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 28
161 מר
5
2,750,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
144 מר
5
2,620,000 ₪
רעננה 2004
הירדן
145 מר
5
2,850,000 ₪
רעננה 2004
השקד
150 מר
5
3,200,000 ₪
רעננה 2004
השקד
150 מר
5
3,200,000 ₪
רעננה 2004
השקד
149 מר
5
3,200,000 ₪
רעננה 2004
הרקפת 4
125 מר
5
2,620,000 ₪
רעננה 2004
הירדן 2
140 מר
5
2,900,000 ₪
רעננה 2004
השקד
150 מר
5
3,200,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 28
149 מר
5
2,650,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
149 מר
5
2,650,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
168 מר
5
4,300,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
145 מר
5
2,690,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 00
123 מר
5
2,670,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 1
900 מר
5
4,650,000 ₪
רעננה 2004
הרקפת 4
125 מר
5
2,550,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
120 מר
5
2,650,000 ₪
רעננה 2004
הזית
155 מר
5
2,850,000 ₪
רעננה 2004
עקיבא 92
250 מר
5
3,050,000 ₪