רעננה 2004
הכלנית
105
4
2,450,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 1
110
4
3,595,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 1
119
4
2,400,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 3
115
4
רעננה 2004
הכלנית 26
119
4
2,400,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
4
2,400,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
155
4
2,400,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
115
4
2,200,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 3
100
4
2,275,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 23
115
4
2,200,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 26
130
4
2,400,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 26
153
4
2,400,000 ₪
רעננה 2004
הזית
125
4
2,550,000 ₪
רעננה 2004
הזית 2
108
4
2,090,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
120
4