רעננה 2004
רבוצקי 85
115 מר
4
2,280,000 ₪
רעננה 2004
השקד 3
115 מר
4
2,500,000 ₪
רעננה 2004
השקד 1
111 מר
4
2,350,000 ₪
רעננה 2004
הדס 3
117 מר
4
2,350,000 ₪
רעננה 2004
הדס 3 3
117 מר
4
2,350,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
116 מר
4
2,300,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 3
116 מר
4
2,270,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 28
120 מר
4
2,290,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 3
115 מר
4
2,150,000 ₪
רעננה 2004
הרקפת
111 מר
4
2,050,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית 3
116 מר
4
2,290,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
115 מר
4
2,150,000 ₪
רעננה 2004
שדרות הרדוף 1
110 מר
4
2,230,000 ₪
רעננה 2004
השקד 3
86 מר
4
2,600,000 ₪
רעננה 2004
הרקפת
125 מר
4
2,190,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
116 מר
4
2,290,000 ₪
רעננה 2004
הרקפת
117 מר
4
2,150,000 ₪
רעננה 2004
הכלנית
100 מר
4
2,270,000 ₪
רעננה 2004
שדרות הרדוף 1
110 מר
4
2,280,000 ₪