רעננה קרית שרת
גאולה 12
97 מר
4
1,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
97 מר
4
1,889,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 2
84 מר
4.5
1,850,000 ₪
רעננה קרית שרת
הסביון
287 מר
5
3,950,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 12
97 מר
4
1,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 14
60 מר
3
1,700,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 23
91 מר
4
2,590,000 ₪
רעננה קרית שרת
התחייה 100
220 מר
3
2,600,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקומה
118 מר
4
2,295,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות
230 מר
3
2,190,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 11
60 מר
3
1,590,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון
99 מר
3
1,965,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות
280 מר
5
3,690,000 ₪
רעננה קרית שרת
י.ל. פרץ 56
860 מר
6,000,000 ₪
רעננה קרית שרת
מורדי הגטאות 3
307 מר
7
7,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 12
97 מר
4
1,995,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון
87 מר
3
2,035,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 14
90 מר
4
1,920,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 25
80 מר
3
1,780,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות
230 מר
3
2,190,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקומה
100 מר
4
2,090,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 14
145 מר
5
2,890,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
65 מר
3
1,650,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקווה 23
120 מר
5
1,830,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
97 מר
4
1,900,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקווה
70 מר
3
3,290,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 555
280 מר
5
3,700,000 ₪
רעננה קרית שרת
התחייה
300 מר
3
2,690,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 555
280 מר
5
3,699,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
145 מר
5
2,890,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 12
97 מר
4
1,995,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 333
280 מר
5
3,699,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 23
91 מר
4
1,970,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 23
100 מר
4
1,967,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 23
100 מר
4
2,590,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
67 מר
3
1,560,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 7
40 מר
3
1,600,000 ₪
רעננה קרית שרת
התחייה 10
291 מר
3
2,620,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 11
58 מר
3
1,580,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 23
125 מר
5
2,590,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
100 מר
4
1,930,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
90 מר
4
1,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקווה 125 125
130 מר
4.5
2,050,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 8
230 מר
3
2,290,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 5
420 מר
8
5,000,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקווה 19
12 מר
3
1,800,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקומה
100 מר
4
1,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
י.ל. פרץ 41
707 מר
4
3,800,000 ₪
רעננה קרית שרת
שביל הנרקיס 17
235 מר
3
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 999
280 מר
5
3,700,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 25
101 מר
3
1,890,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 14
224 מר
5
2,999,000 ₪
רעננה קרית שרת
סטרומה
250 מר
3.5
2,590,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
200 מר
5
2,980,000 ₪
רעננה קרית שרת
פטריה 24
400 מר
8
5,300,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקומה
100 מר
4
1,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
110 מר
4.5
1,720,000 ₪
רעננה קרית שרת
מורדי הגטאות
307 מר
7
7,200,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
85 מר
4.5
1,780,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
60 מר
5
2,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
85 מר
4.5
1,780,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 9
50 מר
2.5
1,600,000 ₪
רעננה קרית שרת
הסביון 4
330 מר
5
4,000,000 ₪
רעננה קרית שרת
הסביון 4
330 מר
6
4,300,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות
220 מר
3
2,550,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 8
70 מר
3
2,550,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 27
110 מר
4
1,650,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 5
289 מר
1
3,100,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקווה
130 מר
4
1,970,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 7
105 מר
4.5
1,700,000 ₪
רעננה קרית שרת
מורדי הגטאות
280 מר
6.5
3,350,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון
70 מר
3
רעננה קרית שרת
גאולה 14
200 מר
5
3,280,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 9
110 מר
4
1,685,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 12
97 מר
4
2,070,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקומה
143 מר
4
2,550,000 ₪
רעננה קרית שרת
מורדי הגטאות
290 מר
5
3,995,000 ₪
רעננה קרית שרת
התחייה 1
89 מר
3
2,600,000 ₪
רעננה קרית שרת
התחייה
420 מר
4.5
3,050,000 ₪
רעננה קרית שרת
אסירי ציון 1
78 מר
3.5
1,700,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 12
97 מר
4
1,920,000 ₪
רעננה קרית שרת
התקומה 7
116 מר
4.5
2,450,000 ₪
רעננה קרית שרת
פטריה 4
240 מר
3
3,000,000 ₪
רעננה קרית שרת
פטריה
60 מר
3
3,000,000 ₪
רעננה קרית שרת
מורדי הגטאות
250 מר
3.5
2,550,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 14
145 מר
5
2,450,000 ₪
רעננה קרית שרת
שביל הנרקיס 24
230 מר
4
2,400,000 ₪
רעננה קרית שרת
התחייה
301 מר
1
2,990,000 ₪
רעננה קרית שרת
דרור
128 מר
5
2,100,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה
97 מר
4
1,920,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 9
80 מר
4.5
1,890,000 ₪
רעננה קרית שרת
י.ל. פרץ 37
1007 מר
4
6,000,000 ₪
רעננה קרית שרת
קיבוץ גלויות 5
289 מר
3
3,100,000 ₪
רעננה קרית שרת
גאולה 7
67 מר
2.5
1,700,000 ₪
רעננה קרית שרת
התחייה 5
120 מר
4.5
2,400,000 ₪