כפר סבא תקומה
יציאת אירופה 34
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
140 מר
5.5
2,490,000 ₪