כפר סבא תקומה
רבקה גובר
121 מר
4
1,870,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 16
128 מר
4
2,395,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
133 מר
4
2,250,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים
115 מר
4
2,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 16
128 מר
4
2,395,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
121 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
125 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 16
128 מר
4
2,395,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 9
105 מר
4
1,900,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
116 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
125 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
130 מר
4
2,280,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
117 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
120 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
117 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
121 מר
4
1,850,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 2
123 מר
4
2,490,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים 4
120 מר
4
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
144 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר 4
125 מר
4
2,050,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
144 מר
4
2,200,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 1
100 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
114 מר
4
1,990,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר 4
130 מר
4
2,120,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
122 מר
4
1,990,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 20
125 מר
4
2,270,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים 4
91 מר
4
1,840,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 7
133 מר
4
2,580,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 17
120 מר
4
2,170,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
126 מר
4
2,080,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
97 מר
4
1,570,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
144 מר
4
2,200,000 ₪
כפר סבא תקומה
הסובלנות
120 מר
4
1,940,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 17
100 מר
4
1,550,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
110 מר
4
1,880,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 15
121 מר
4
1,850,000 ₪