כפר סבא תקומה
רופין
103
4
2,050,000 ₪
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל 2
110
4
1,990,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 8
4
4
2,210,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
24
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
124
4
1,890,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים
115
4
2,160,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
132
4
2,320,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
120
4
2,180,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
112
4
2,040,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 6
130
4
2,199,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 6
100
4
2,200,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 18
120
4
1,900,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
150
4
2,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
 
124
4
1,890,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
100
4
2,050,000 ₪
כפר סבא תקומה
 
155
4
2,460,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 2
110
4
2,040,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
124
4
1,890,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 8
113
4
2,180,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 16
128
4
2,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 7
130
4
2,450,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 9
130
4
2,500,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 4
120
4
1,950,000 ₪