כפר סבא תקומה
הראשונים 2
70 מר
3
1,650,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים 4
100 מר
3
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה
62 מר
3
1,770,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 22
82 מר
3
1,530,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
75 מר
3
1,570,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 4
95 מר
3
1,730,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 3
78 מר
3
1,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז 6
74 מר
3
1,670,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 28
70 מר
3
1,450,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
75 מר
3
1,550,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 8
100 מר
3
כפר סבא תקומה
התפוז 7
75 מר
3
1,580,000 ₪