כפר סבא תקומה
חומה ומגדל
135 מר
5
2,200,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
120 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
117 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל
135 מר
5
2,230,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
130 מר
4
2,280,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
167 מר
5
3,590,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
133 מר
4
2,250,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים 4
100 מר
3
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
8 מר
4.5
1,990,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
110 מר
4
1,880,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 2
123 מר
4
2,490,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
135 מר
5
2,190,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר 2
143 מר
5
2,390,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
121 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים 4
120 מר
4
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה
62 מר
3
1,770,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר 4
125 מר
4
2,050,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 16
115 מר
5
1,800,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
144 מר
4
2,200,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 1
100 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 22
82 מר
3
1,530,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
114 מר
4
1,990,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
122 מר
4
1,990,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
116 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה 34
133 מר
4.5
2,300,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
75 מר
3
1,570,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 4
95 מר
3
1,730,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 16
115 מר
5
1,800,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 20
125 מר
4
2,270,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים 4
91 מר
4
1,840,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 16
150 מר
6
2,690,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 7
133 מר
4
2,580,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 17
120 מר
4
2,170,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 3
78 מר
3
1,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
126 מר
4
2,080,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 16
115 מר
4.5
1,850,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
97 מר
4
1,570,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר 4
130 מר
4
2,120,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז 6
74 מר
3
1,670,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
135 מר
5
2,620,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
144 מר
4
2,200,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 28
70 מר
3
1,450,000 ₪
כפר סבא תקומה
הסובלנות
120 מר
4
1,940,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 17
100 מר
4
1,550,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר 4
120 מר
5
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 16
150 מר
6
2,750,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
113 מר
4
2,050,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים 4
154 מר
5
2,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
75 מר
3
1,390,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 4
120 מר
4
2,100,000 ₪
כפר סבא תקומה
הסובלנות
120 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר 4
120 מר
5
2,390,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים
91 מר
4
1,920,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
75 מר
3
1,550,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 3
136 מר
4
2,290,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 3
78 מר
3
1,490,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז 10
97 מר
4
1,680,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
120 מר
4
כפר סבא תקומה
נורדאו 17
120 מר
4
2,170,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
13 מר
4
2,590,000 ₪
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל
135 מר
5
2,300,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
180 מר
5
2,930,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
117 מר
4
1,899,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 2
121 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
165 מר
5
2,680,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
117 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
הסובלנות
190 מר
6
2,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
75 מר
3
1,550,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
94 מר
4
1,620,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
5 מר
4
1,840,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
94 מר
4
1,620,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 16
120 מר
5
1,870,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
120 מר
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
94 מר
4
1,620,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 2
110 מר
2
1,400,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 8
100 מר
3
כפר סבא תקומה
התפוז 5
67 מר
3.5
1,390,000 ₪
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה
64 מר
3
1,690,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 6
164 מר
6.5
2,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 4
130 מר
4
1,970,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 7
133 מר
4
2,680,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 26
70 מר
3
1,450,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים 6
132 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 6 כניסה:ב
110 מר
4
1,950,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 2 כניסה:א
123 מר
4
2,500,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 3
120 מר
4
2,100,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
113 מר
3
2,130,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 20
81 מר
3
1,620,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
113 מר
3
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה 24
70 מר
3
1,550,000 ₪
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה 34
140 מר
5
2,650,000 ₪
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה
55 מר
3
1,780,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 8
100 מר
3
1,580,000 ₪
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה
65 מר
3
1,690,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 14
125 מר
4.5
1,800,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
120 מר
4
1,880,000 ₪