כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
150
5.5
2,690,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
230
6
כפר סבא תקומה
רופין
230
6
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
135
4.5
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה 1
75
3
1,800,000 ₪
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל
125
7
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל 2
188
5
2,680,000 ₪
כפר סבא תקומה
יציאת אירופה 32
125
5
2,690,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 8
4
4
2,210,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 10
104
3
1,650,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק
73
3
1,670,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 7
184
4.5
2,580,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
165
6
3,290,000 ₪
כפר סבא תקומה
ארזים
115
4
2,160,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 2
174
5
2,490,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 24
130
5
2,650,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
8
4.5
1,890,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
135
4.5
2,490,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
132
4
2,320,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים 2
70
3
1,790,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 24
200
6
3,750,000 ₪
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל 2
110
4
1,990,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 4
24
4
2,150,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
230
6
כפר סבא תקומה
רופין 13
230
6
כפר סבא תקומה
רופין
103
4
2,050,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון
124
4
1,890,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
130
5
2,450,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
133
5
2,490,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 18
111
5
2,400,000 ₪
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל
140
4.5
2,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים
120
4
2,180,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 18
120
4
1,900,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין
112
4
2,040,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
75
3
1,570,000 ₪
כפר סבא תקומה
נורדאו 6
130
4
2,199,000 ₪
כפר סבא תקומה
הראשונים 2
70
3
1,790,000 ₪
כפר סבא תקומה
תל חי 22
78
3
1,720,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 6
100
4
2,200,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 4
94
3
1,770,000 ₪
כפר סבא תקומה
התפוז
74
3
1,620,000 ₪
כפר סבא תקומה
העמק 1
107
4.5
2,480,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 11
135
5
2,750,000 ₪
כפר סבא תקומה
רבקה גובר
150
4
2,350,000 ₪
כפר סבא תקומה
 
124
4
1,890,000 ₪
כפר סבא תקומה
רופין 13
230
6
כפר סבא תקומה
חומה ומגדל 6
125
7
2,900,000 ₪
כפר סבא תקומה
שועלי שמשון 7
5
5.5
2,650,000 ₪