רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
100 מר
4
1,875,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 47
130 מר
5
2,120,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
750 מר
3
5,600,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי 12
67 מר
3
1,430,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 47
137 מר
5
2,180,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ארתור רופין
880 מר
7
7,250,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
260 מר
6
3,390,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
150 מר
5.5
3,490,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
85 מר
3
1,735,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 7
77 מר
3
1,780,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 7
160 מר
6
3,390,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל 32
290 מר
8
4,740,000 ₪
רחובות נווה יהודה
השעורה 10
375 מר
7
4,125,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 5 5
109 מר
4
1,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
120 מר
4
1,870,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
100 מר
4
1,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
500 מר
7
4,100,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך אצ"ל 10
105 מר
4
1,630,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
85 מר
3
1,460,000 ₪
רחובות נווה יהודה
יהושע חנקין 1
120 מר
4.5
2,250,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 49
125 מר
4
1,675,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית
500 מר
3.5
3,800,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
105 מר
4
1,880,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 49
125 מר
4
רחובות נווה יהודה
יהושע חנקין
250 מר
7
4,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
התאנה 1
80 מר
3
1,600,000 ₪
רחובות נווה יהודה
החיטה
375 מר
5
5,300,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
270 מר
8
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 5
109 מר
4
1,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
470 מר
6.5
4,150,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
135 מר
5.5
1,900,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
375 מר
2.5
2,700,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית
450 מר
5
4,090,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
150 מר
5.5
3,490,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
380 מר
3,400,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
210 מר
5
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 47
134 מר
5
2,100,000 ₪
רחובות נווה יהודה
משה הס 3
119 מר
4.5
2,290,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית
450 מר
4
3,450,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל 18
750 מר
6
5,200,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 5
110 מר
4
1,885,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
67 מר
3
1,430,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי 999
67 מר
3
1,430,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
100 מר
4
1,865,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
150 מר
5.5
3,490,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
100 מר
4
1,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך אצ"ל 10
100 מר
4
1,650,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 5 5
109 מר
4
1,855,000 ₪
רחובות נווה יהודה
יהושע חנקין 1
120 מר
4.5
2,300,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
110 מר
4
1,985,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 3
45 מר
5.5
3,550,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 3
100 מר
4
1,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
78 מר
3
1,750,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
80 מר
3
1,450,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 23
82 מר
3
1,540,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית
450 מר
4
3,700,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
3
1,750,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
285 מר
8
4,720,000 ₪
רחובות נווה יהודה
משה הס
375 מר
6
4,470,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 47
133 מר
5
2,180,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
375 מר
2.5
2,700,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 19
92 מר
4
1,710,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי 11
150 מר
5.5
2,180,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי
150 מר
5.5
2,200,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
280 מר
8
4,750,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 3
125 מר
5.5
2,220,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ארתור רופין
105 מר
5
2,050,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית
275 מר
8
4,800,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית 9
480 מר
4
4,150,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית
450 מר
1
רחובות נווה יהודה
השעורה
375 מר
7
4,250,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 3
97 מר
4
1,885,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הרימון
100 מר
4
1,690,000 ₪
רחובות נווה יהודה
החיטה
375 מר
5
5,300,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ארתור רופין
120 מר
5
1,950,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 7
132 מר
5.5
2,330,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 3
93 מר
4
1,870,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
106 מר
4
1,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
המעפיל
750 מר
1
5,200,000 ₪
רחובות נווה יהודה
הזית
500 מר
3.5
4,150,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 7
102 מר
4
רחובות נווה יהודה
בארי
3
1,450,000 ₪
רחובות נווה יהודה
בארי 999
909 מר
3
1,450,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 61
85 מר
3.5
1,385,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך אצ"ל 2
80 מר
3
1,800,000 ₪
רחובות נווה יהודה
יהושע חנקין
250 מר
7
4,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
יהושע חנקין 17
450 מר
7
5,800,000 ₪
רחובות נווה יהודה
יהושע חנקין 17
250 מר
7
4,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 49
130 מר
4
1,690,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 23
110 מר
4
1,430,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 11
80 מר
3
1,420,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ארתור רופין
880 מר
1
7,250,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב
105 מר
4
1,870,000 ₪
רחובות נווה יהודה
ציפורה טוב 7
100 מר
4
1,950,000 ₪
רחובות נווה יהודה
משה הס 3
145 מר
5
2,850,000 ₪
רחובות נווה יהודה
דרך יבנה 15
92 מר
4
1,790,000 ₪