חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 13
78 מר
3
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 13
122 מר
5
3,180,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי
125 מר
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
110 מר
4
2,500,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי
250 מר
750,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 2
10 מר
3.5
2,400,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי
115 מר
4
2,350,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
258 מר
1,700,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
72 מר
3.5
1,100,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
85 מר
3
2,850,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 26
306 מר
7
6,200,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 11
90 מר
3.5
2,500,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
62 מר
2
1,100,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
62 מר
2
1,000,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 8
10 מר
3.5
2,400,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 5
100 מר
4
2,750,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 13
120 מר
5
3,900,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 8
100 מר
4
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
96 מר
4
2,600,000 ₪
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי
110 מר
3.5
חדרה נאות המייסדים
שדרות רחבעם זאבי 1
96 מר
4
2,600,000 ₪