חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 40
72 מר
3
830,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
100 מר
3.5
1,150,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 21
85 מר
3.5
990,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 21
90 מר
3.5
929,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 24
100 מר
4.5
1,160,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 6
75 מר
3
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
250 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 21
100 מר
4.5
1,170,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 17
110 מר
4.5
1,170,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 5
98 מר
4
1,020,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
הרב דוד משתה 35
100 מר
4
1,500,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
80 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 21
90 מר
3.5
965,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 13
85 מר
3.5
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר 27
60 מר
2
780,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
250 מר
6
2,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב
75 מר
3
780,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
185 מר
5
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 12
88 מר
4
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 10
72 מר
3
800,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 11
87 מר
3.5
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב 3
75 מר
3
700,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
55 מר
2
640,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
88 מר
4
880,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 1
66 מר
3
740,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 2
88 מר
4
960,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
90 מר
4
860,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון
88 מר
4
995,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 22
111 מר
4.5
1,160,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 5
90 מר
4
960,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 5
90 מר
4
997,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
87 מר
3.5
1,050,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
102 מר
4.5
1,300,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
70 מר
3
780,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
100 מר
4
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 1
80 מר
3
920,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
110 מר
4.5
1,100,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 1
80 מר
3
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב 3
75 מר
3
700,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
82 מר
3.5
1,120,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
990,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר
62 מר
2
790,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 22
115 מר
4.5
1,030,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 2
55 מר
2
735,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 5
98 מר
4
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
80 מר
3.5
990,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יעקב דורי
140 מר
5
1,780,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב
70 מר
3.5
770,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
72 מר
3.5
880,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 11
72 מר
3.5
700,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב 5
55 מר
2
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 21
90 מר
3.5
1,000,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
115 מר
5.5
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
90 מר
4
900,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 4
90 מר
4
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 11
89 מר
3.5
920,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 99
99 מר
4
920,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב 7
72 מר
3
830,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
חיים לסקוב 7 7
72 מר
3
830,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 8
86 מר
4
930,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
140 מר
4.5
1,250,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 1111
92 מר
4
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 6
75 מר
3
1,190,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 21
90 מר
3.5
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 2
110 מר
4
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 4 4
100 מר
4
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 4 4
100 מר
4
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 13
87 מר
3.5
870,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
500 מר
4
2,570,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
160 מר
4
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
60 מר
3
1,550,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 17
115 מר
4.5
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר
133 מר
5
1,630,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 4
90 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 2
90 מר
3.5
900,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
82 מר
3.5
1,170,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 8
80 מר
4
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
300 מר
5.5
1,870,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 11
89 מר
4
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
88 מר
4
799,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 3
90 מר
4
1,150,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
55 מר
2
630,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 6
90 מר
4
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
80 מר
3.5
1,100,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
95 מר
3.5
1,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
82 מר
3.5
1,170,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 4
100 מר
4.5
940,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יעקב דורי 3
300 מר
5
חדרה גני אלון;הזיתים
יעקב דורי 2
150 מר
6
2,200,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
80 מר
3.5
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 6
75 מר
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 11
9 מר
4.5
1,300,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר 27
60 מר
2
850,000 ₪