חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 8
82
4
895,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 11
88
4
1,000,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר
90
3
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
90
4
1,050,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 15
80
3.5
1,100,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
 
88
4
900,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
90
3.5
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 11
150
3.5
1,190,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 9
100
4
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
102
4.5
1,170,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
110
5.5
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80
3.5
890,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 6
72
3
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 4
100
4
1,000,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון 5
90
4
980,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80
3.5
860,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 11
80
3.5
940,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר 27
60
2
800,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 2
90
4
895,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 17
100
5.5
1,150,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 19
115
5.5
1,140,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 8
72
3
880,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
65
2.5
750,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 1
65
3
880,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
72
3
790,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
שמואלזון
88
4
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 8
100
4
970,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין
92
4
860,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80
3.5
1,000,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
 
88
4
930,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 21
80
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80
3.5
939,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
75
3.5
900,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80
4.5
1,230,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
115
5
1,220,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 17
115
5.5
1,500,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
100
3.5
1,150,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
87
3.5
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
 
80
3.5
935,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
נוה חיים
250
5
1,950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם 2
60
3
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
דוד אלעזר
50
2
680,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 2
88
4
950,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
יחיעם
30
1
490,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
80
3.5
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק
78
3.5
850,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
משה דיין 2
90
4
930,000 ₪
חדרה גני אלון;הזיתים
פרנק 193
93
4
1,150,000 ₪