חדרה עין הים
אדני פז 50
110 מר
4
1,540,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
2,070,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 12
112 מר
4
1,520,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
109 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
110 מר
4
1,570,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
110 מר
4
1,470,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
115 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
103 מר
4
1,540,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
120 מר
4
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
105 מר
4
1,760,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
117 מר
4
1,450,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
141 מר
4
2,270,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
106 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
106 מר
4
1,970,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
144 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
120 מר
4
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
11111 מר
4
1,865,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
20 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
110 מר
4
1,670,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
110 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
120 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
110 מר
4
1,990,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100 מר
4
1,670,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
106 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
132 מר
4
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,590,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
120 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
110 מר
4
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
112 מר
4
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
118 מר
4
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
115 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
117 מר
4
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
101 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
1 מר
4
100,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
20 מר
4
1,800,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
101 מר
4
1,715,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
100 מר
4
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100 מר
4
1,680,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 13
120 מר
4
חדרה עין הים
עין גדי 5
111 מר
4
1,780,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
117 מר
4
1,680,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
120 מר
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
118 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
101 מר
4
1,575,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
111 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
106 מר
4
1,699,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
118 מר
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
100 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
106 מר
4
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
118 מר
4
1,680,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
101 מר
4
17,000,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
118 מר
4
1,699,999 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
122 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
114 מר
4
1,765,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
111 מר
4
1,780,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
95 מר
4
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 9
110 מר
4
2,180,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
130 מר
4
1,980,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
110 מר
4
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
114 מר
4
1,560,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
110 מר
4
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
114 מר
4
1,680,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
101 מר
4
1,575,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
106 מר
4
1,770,000 ₪