חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
124 מר
5
1,670,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
124 מר
5
1,860,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
120 מר
5
1,990,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
1,990,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
128 מר
5
1,960,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
12 מר
5
1,860,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
150 מר
5
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
130 מר
5
1,995,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
116 מר
5
1,780,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 9
223 מר
5
2,950,000 ₪
חדרה עין הים
חבצלת השרון 6
220 מר
6
3,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
400 מר
5
3,400,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
120 מר
5
2,300,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
130 מר
4.5
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 14
125 מר
5
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100 מר
4
1,670,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
300 מר
5
4,100,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
400 מר
6
2,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130 מר
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
117 מר
4
1,450,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
125 מר
4.5
1,975,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
270 מר
5
3,690,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127 מר
5
2,600,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
144 מר
5
1,820,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
120 מר
5
10,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
130 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
110 מר
4
1,990,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
132 מר
4
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
130 מר
5
1,860,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
136 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
125 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
127 מר
5
1,920,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
125 מר
5
2,450,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
184 מר
5
4,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
117 מר
5
1,800,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
132 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
117 מר
5
1,790,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
110 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
320 מר
5
4,500,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
125 מר
5
2,300,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,590,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
1,900,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
158 מר
5
2,400,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
141 מר
4
2,270,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
147 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 9
110 מר
4
2,180,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
106 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140 מר
5
2,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
125 מר
5
2,390,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
128 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127 מר
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
123 מר
5
1,955,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
120 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
110 מר
4
1,570,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
127 מר
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
126 מר
5
1,900,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
110 מר
4
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
117 מר
5
1,980,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140 מר
5
2,270,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
130 מר
5
2,485,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
110 מר
4
1,670,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
400 מר
8
חדרה עין הים
אדני פז
126 מר
5
1,780,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
122 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
132 מר
5
1,790,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127 מר
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
106 מר
4
1,970,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
87 מר
3.5
2,200,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
400 מר
6
4,100,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
180 מר
5
3,900,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
130 מר
4
1,980,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
95 מר
4
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
132 מר
5
1,995,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
110 מר
4
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
117 מר
5
1,870,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
370 מר
5
5,800,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
127 מר
5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
117 מר
5
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
114 מר
4
1,560,000 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים 51
400 מר
6
4,400,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
115 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
280 מר
5
3,800,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 40
130 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
106 מר
5
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
112 מר
4
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
121 מר
5
2,120,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
125 מר
5
2,300,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
116 מר
5
1,940,000 ₪