חדרה עין הים
אדני פז 42
141 מר
5
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים 51
400 מר
6
4,400,000 ₪
חדרה עין הים
ערוגות הבושם
400 מר
7
3,890,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
120 מר
4
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
120 מר
5
2,290,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
125 מר
5
2,450,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
190 מר
5
4,999,999 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130 מר
5
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
141 מר
5
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
250 מר
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
113 מר
5
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
130 מר
4.5
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
גבעת הלבונה
500 מר
חדרה עין הים
הצוקים 14
120 מר
4.5
1,930,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
120 מר
4
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
131 מר
5
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
127 מר
5
1,499,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
180 מר
5
3,900,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
136 מר
4.5
1,625,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
2,070,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 14
125 מר
5
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
125 מר
5
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
141 מר
5
2,280,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
153 מר
5
3,200,000 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים
400 מר
6
3,990,000 ₪
חדרה עין הים
חבצלת השרון 6
220 מר
6
3,950,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
106 מר
4
1,970,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
117 מר
4
1,430,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
125 מר
5
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 10
170 מר
5
3,600,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
117 מר
4
1,450,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
110 מר
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
147 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
270 מר
5
3,690,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
136 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
400 מר
8
חדרה עין הים
עין הים
400 מר
6
4,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
120 מר
5
10,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
144 מר
5
1,980,000 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים 12
400 מר
חדרה עין הים
עין גדי 4
320 מר
5
4,500,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
150 מר
5
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
192 מר
6
4,200,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
370 מר
5
5,800,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
132 מר
5
1,790,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
146 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
87 מר
3.5
2,200,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 22
127 מר
5.5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
121 מר
5
2,120,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
124 מר
5
1,640,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
129 מר
5
2,120,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 10
170 מר
5
3,700,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
145 מר
5
2,500,000 ₪
חדרה עין הים
סמדר
277 מר
8
חדרה עין הים
עין גדי
115 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
150 מר
5
1,770,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
180 מר
6
2,900,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127 מר
5
1,870,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
132 מר
4
1,990,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
400 מר
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
800 מר
4,500,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 9
623 מר
6
2,980,000 ₪
חדרה עין הים
הכרמל
400 מר
7
4,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
117 מר
5
חדרה עין הים
עין גדי
200 מר
5
3,850,000 ₪
חדרה עין הים
ערוגות הבושם 14
500 מר
5
3,890,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
107 מר
5
3,200,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
100 מר
4
1,670,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
400 מר
חדרה עין הים
אדני פז 46
120 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
125 מר
5
2,300,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
132 מר
5
1,995,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
115 מר
4
2,030,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
125 מר
5
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
5
1,470,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
150 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
120 מר
4
2,400,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
132 מר
5
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 12
112 מר
4
1,520,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
250 מר
6
3,800,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
110 מר
4
1,540,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
409 מר
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
127 מר
5
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127 מר
5
2,600,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
130 מר
5
2,400,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140 מר
5
2,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
109 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
400 מר
6
2,750,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
124 מר
5
1,860,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
127 מר
5
1,920,000 ₪