רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
105 מר
4
3,150,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
220 מר
6
5,150,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
5
7,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
88 מר
3.5
2,400,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
135 מר
5
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
110 מר
4
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
280 מר
5
5,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
ששת הימים 80
110 מר
4
3,400,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
160 מר
4
4,600,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה גן
500 מר
4
6,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
92 מר
3.5
2,790,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
375 מר
6
6,250,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
7
8,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
ששת הימים 76
140 מר
5
3,790,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הזית 21
616 מר
7
9,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
400 מר
5
7,900,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
208 מר
6
5,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
240 מר
6.5
5,700,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
215 מר
5
5,150,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
קרן היסוד
290 מר
4
12,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
130 מר
4.5
4,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
250 מר
6
5,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
100 מר
3
2,280,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רום
340 מר
6.5
11,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
220 מר
4
4,150,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רום
410 מר
11
6,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
411 מר
8
9,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
160 מר
5
3,290,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה גן
135 מר
5
3,900,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
138 מר
4
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
208 מר
6
5,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
89 מר
3
2,390,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
117 מר
4
3,100,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
160 מר
5
3,300,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
95 מר
3.5
2,840,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
שבטי ישראל 24
156 מר
5
3,880,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
5
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
200 מר
5.5
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
240 מר
5
8,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
110 מר
4
2,720,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
280 מר
5
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
115 מר
4
3,180,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
150 מר
5
5,400,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
120 מר
4.5
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
5
4,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה גן
200 מר
6
7,650,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
285 מר
7
7,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
500 מר
7
12,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
בלפור 55
62 מר
3
1,890,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
100 מר
4
3,250,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
6
5,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה גן
105 מר
4
3,850,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
178 מר
4
5,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
6
5,600,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
140 מר
5
4,100,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
240 מר
5
5,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה גן
140 מר
5
4,040,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
105 מר
4
2,870,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
170 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
227 מר
4
4,795,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
300 מר
6.5
7,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
280 מר
6
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
124 מר
4
2,900,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
105 מר
4
2,450,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
דרך ראשונים
160 מר
4
4,599,999 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
100 מר
4
2,690,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
138 מר
5
3,600,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
140 מר
5
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
200 מר
5
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רום
340 מר
7
12,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
6
5,550,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
חצב
290 מר
5
7,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
350 מר
7
6,900,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
140 מר
5
2,700,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
260 מר
5
6,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
280 מר
4
7,900,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
300 מר
6
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה גן
135 מר
5
3,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
80 מר
3
2,350,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
200 מר
4
6,100,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
186 מר
4
6,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
250 מר
6
5,150,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
260 מר
5
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
135 מר
4
4,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הגפן 20
180 מר
5
8,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
120 מר
4
2,820,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הרימון 00
440 מר
4
4,290,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
300 מר
6
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
190 מר
6
4,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
127 מר
4.5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
90 מר
4
2,150,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
300 מר
6
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הגפן 10
250 מר
2,300,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
104 מר
4
3,180,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
286 מר
9
9,800,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
300 מר
7
6,000,000 ₪