הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 12
85
3
2,190,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים
95
4
2,290,000 ₪
הרצליה נוה עמל
 
530
6
6,200,000 ₪
הרצליה נוה עמל
יציאת אירופה
282
1
1,820,000 ₪
הרצליה נוה עמל
טנא
90
4
1,990,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 130
79
3.5
2,630,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
90
4
2,290,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
350
4
3,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 28
78
3
1,720,000 ₪
הרצליה נוה עמל
יציאת אירופה
613
3,800,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
1150
7,500,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר 9
80
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 63
98
4
2,450,000 ₪
הרצליה נוה עמל
טנא 10
80
4
1,920,000 ₪
הרצליה נוה עמל
יציאת אירופה
250
5
3,440,000 ₪
הרצליה נוה עמל
טנא 10
80
4
1,920,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר 3
85
4
1,890,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 14
65
3
1,800,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
90
3
2,650,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
85
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
 
560
3.5
3,890,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
530
4
3,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הרקפות
530
4
4,150,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
510
4
4,750,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
420
2
2,490,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים
75
3
1,840,000 ₪
הרצליה נוה עמל
שח"ל
80
4
2,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
90
4
2,290,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים
75
3
1,840,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 18
97
4.5
2,290,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 10
85
4
1,890,000 ₪
הרצליה נוה עמל
אגס 16
200
5
3,600,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
656
2.5
4,200,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 7
100
4
2,490,000 ₪
הרצליה נוה עמל
רחל
80
4
1,780,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
774
4
4,900,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 48
80
4
1,895,000 ₪
הרצליה נוה עמל
טנא
65
3
1,900,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
550
5
5,490,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תפוח
80
4
2,190,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
85
4
1,880,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
656
3
4,200,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים
95
4
2,290,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
240
4
2,890,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
100
4
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
98
4
2,435,000 ₪
הרצליה נוה עמל
צעירי ציון
244
8
4,650,000 ₪
הרצליה נוה עמל
 
300
6
4,590,000 ₪