רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
120
5
3,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
144
6
4,750,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
700
10
14,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380
6
6,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
159
4
4,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
160
4
4,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
120
5
3,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
130
5
4,150,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
130
5
3,940,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
130
5
4,250,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
76
3
2,950,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
110
4
3,850,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
125
5
3,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
130
5
4,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
148
4.5
7,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
220
5
9,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
60
3
2,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
80
3
2,950,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
300
5
6,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
450
7
8,100,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים 12
170
4.5
10,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
400
6
10,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
115
5
4,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
132
5
3,850,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 7
154
5
5,490,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
300
5
6,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
140
6
4,950,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
140
5
4,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
460
9
7,350,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
130
5
4,250,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
4700
7
40,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
120
4
3,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
114
4
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
1
4
3,750,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
130
5
3,850,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 14
35
6
5,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
116
4
3,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
116
4
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
1
5
3,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
120
4.5
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
130
5
4,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
150
5
7,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
114
4
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
120
3
3,550,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
110
4
3,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
200
6
6,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
140
5
4,150,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
130
5
4,150,000 ₪