רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
170 מר
5
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
90 מר
3
2,450,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
7
9,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
160 מר
4
4,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
500 מר
7
11,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
375 מר
5
6,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
136 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
5
6,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
315 מר
5
6,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
180 מר
5
7,100,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 00
106 מר
4
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
130 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
140 מר
5
4,040,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
5
7,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
440 מר
5
6,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
130 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
121 מר
5
3,575,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
130 מר
4
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
215 מר
5
6,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
480 מר
6.5
8,750,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
141 מר
5
6,850,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 4
121 מר
4
3,750,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
140 מר
5
6,400,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
170 מר
6
6,150,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
303 מר
5
7,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
500 מר
6
7,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
135 מר
5
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
125 מר
5
4,450,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
145 מר
5
6,250,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
170 מר
5
10,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
300 מר
6
8,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
137 מר
5
3,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
130 מר
5
3,780,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
450 מר
7
6,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
10 מר
5
4,250,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
330 מר
5.5
7,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 10
150 מר
5
3,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
76 מר
3
2,875,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
130 מר
5
4,150,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
210 מר
5
7,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
172 מר
5
6,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
260 מר
7
5,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
210 מר
6
7,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
164 מר
6
6,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
103 מר
4
3,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים 7
170 מר
5
5,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
6
11,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
110 מר
4
3,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
132 מר
5
4,350,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
141 מר
5
6,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
135 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
133 מר
5
3,950,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
170 מר
5
4,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
7
11,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
200 מר
5
5,290,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
130 מר
5
4,350,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
155 מר
6
6,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
132 מר
5
4,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
200 מר
5
7,100,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
200 מר
5
7,100,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
220 מר
6
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
108 מר
4
3,750,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
600 מר
6
9,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
500 מר
5
6,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
500 מר
8
15,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
132 מר
4
5,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים 12
11 מר
3
3,000,050 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
148 מר
6
4,450,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
400 מר
6
8,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
850 מר
8
10,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
500 מר
6
11,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
110 מר
4
3,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 40
121 מר
4
3,750,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
135 מר
5
4,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
130 מר
5
4,080,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
140 מר
5
3,930,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
350 מר
5
6,550,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
144 מר
6
4,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 2
130 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
15 מר
5
3,690,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
350 מר
6
6,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
530 מר
8
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
460 מר
7
8,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
80 מר
3
2,950,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
160 מר
6
5,230,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 2
133 מר
5
4,290,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
141 מר
6
5,050,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
125 מר
4
4,080,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
125 מר
4
3,590,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 16
190 מר
6
7,700,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 13
132 מר
5
4,450,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
7
10,300,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
514 מר
6
6,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות 2
136 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
500 מר
7
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
190 מר
6
5,900,000 ₪