רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד
84 מר
3.5
1,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 29
85 מר
4
1,900,000 ₪
רמת השרון מורשה
הגפן 00
330 מר
9
7,200,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון 31
700 מר
6
6,600,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין 10
116 מר
4.5
2,199,000 ₪
רמת השרון מורשה
חטיבת אלכסנדרוני 3
89 מר
4
2,225,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
520 מר
8
7,100,000 ₪
רמת השרון מורשה
הגפן
806 מר
4
5,990,000 ₪
רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד 6
75 מר
3.5
1,950,000 ₪
רמת השרון מורשה
בית שמאי 8
90 מר
4
2,100,000 ₪
רמת השרון מורשה
הנביאים
78 מר
3.5
1,900,000 ₪
רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד
460 מר
4
4,000,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
240 מר
5
4,690,000 ₪
רמת השרון מורשה
החשמונאים 31
260 מר
3
2,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
רמז 5
270 מר
5
4,800,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
130 מר
5
3,590,000 ₪
רמת השרון מורשה
ירמיהו 30
250 מר
8
4,250,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין 3
78 מר
3
1,700,000 ₪
רמת השרון מורשה
המלכים
88 מר
4
1,930,000 ₪
רמת השרון מורשה
המלכים 65
250 מר
7
5,600,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון
100 מר
3
2,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
לכיש 10
404 מר
6
4,100,000 ₪
רמת השרון מורשה
עזרא
245 מר
3
2,650,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין 2
93 מר
4
2,680,000 ₪
רמת השרון מורשה
החשמונאים 31
260 מר
4
2,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
378 מר
5
4,900,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין 6
82 מר
3.5
1,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
המלכים
88 מר
4
1,950,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
115 מר
5
3,100,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין 8
127 מר
4
2,680,000 ₪
רמת השרון מורשה
לכיש
100 מר
4
2,088,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון 52
700 מר
4
2,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
נורית
370 מר
3
3,500,000 ₪
רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד 2
148 מר
5
3,580,000 ₪
רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד
82 מר
3.5
1,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין 3
130 מר
5
רמת השרון מורשה
חטיבת אלכסנדרוני 1
106 מר
4
1,980,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון
240 מר
6
3,850,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
130 מר
5
2,750,000 ₪
רמת השרון מורשה
ירמיהו 14
250 מר
5
4,280,000 ₪
רמת השרון מורשה
הנביאים 2
111 מר
4.5
2,390,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
100 מר
4
2,700,000 ₪
רמת השרון מורשה
רמז
76 מר
3
2,100,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
60 מר
3
1,840,000 ₪
רמת השרון מורשה
אילת
50 מר
3
2,040,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון
44 מר
7
4,100,000 ₪
רמת השרון מורשה
המלכים
370 מר
5
4,500,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 15
100 מר
4
2,450,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
40 מר
5
3,750,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבטי ישראל
150 מר
5.5
3,750,000 ₪
רמת השרון מורשה
איגרת תימן 7
240 מר
3.5
3,400,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ
115 מר
5
2,520,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
155 מר
6
3,900,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
145 מר
4
2,580,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
120 מר
4
2,690,000 ₪
רמת השרון מורשה
בר יוחאי
570 מר
3
4,900,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ
100 מר
4
2,650,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
70 מר
3
1,690,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבטי ישראל
400 מר
6
8,500,000 ₪
רמת השרון מורשה
אילת
55 מר
4
רמת השרון מורשה
המלכים
88 מר
4
1,945,000 ₪
רמת השרון מורשה
רמז
125 מר
5
3,400,000 ₪
רמת השרון מורשה
בר יוחאי 2
570 מר
3.5
5,000,000 ₪
רמת השרון מורשה
הנביאים
70 מר
3
1,790,000 ₪
רמת השרון מורשה
עזרא 33
14 מר
3
4,450,000 ₪
רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד
86 מר
4
1,890,000 ₪
רמת השרון מורשה
החשמונאים
6 מר
4
2,550,000 ₪
רמת השרון מורשה
ירמיהו
12 מר
4
3,050,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ
121 מר
5
2,800,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
230 מר
6
4,150,000 ₪
רמת השרון מורשה
הגפן
550 מר
2.5
3,400,000 ₪
רמת השרון מורשה
עזרא
72 מר
3
2,450,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 15
115 מר
5
2,600,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין
200 מר
5
3,300,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון 69
690 מר
5
4,700,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבטי ישראל
380 מר
5
6,000,000 ₪
רמת השרון מורשה
בית שמאי
86 מר
4
1,930,000 ₪
רמת השרון מורשה
הרב ריינס
120 מר
5
2,350,000 ₪
רמת השרון מורשה
חטיבת אלכסנדרוני 9
90 מר
4
1,890,000 ₪
רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד 52
375 מר
6
4,100,000 ₪
רמת השרון מורשה
בית גוברין
440 מר
4
3,650,000 ₪
רמת השרון מורשה
המלכים 107
86 מר
4
1,970,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 3
129 מר
5
3,300,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
250 מר
8
4,250,000 ₪
רמת השרון מורשה
המלכים 107
86 מר
4
1,950,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
100 מר
4
3,800,000 ₪
רמת השרון מורשה
יגאל אלון 1
100 מר
4
2,330,000 ₪
רמת השרון מורשה
הנביאים 2
78 מר
3.5
1,800,000 ₪
רמת השרון מורשה
עזרא
327 מר
3
2,450,000 ₪
רמת השרון מורשה
בית שמאי 10
132 מר
5.5
100,000 ₪
רמת השרון מורשה
עזרא
72 מר
3
2,300,000 ₪
רמת השרון מורשה
ארלוזורוב 5
320 מר
9
4,950,000 ₪
רמת השרון מורשה
רמז
109 מר
4
2,350,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
415 מר
6
5,600,000 ₪
רמת השרון מורשה
הגפן
440 מר
5
רמת השרון מורשה
מנחם בגין
78 מר
3
1,700,000 ₪