רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
130 מר
5
5,200,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
280 מר
5.5
6,500,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
155 מר
5.5
6,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב
108 מר
4
2,570,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 10
120 מר
4.5
3,370,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ביל"ו 17
135 מר
5
2,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 4
141 מר
5
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא
145 מר
5.5
2,990,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
136 מר
4.5
3,590,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
162 מר
6.5
3,700,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
סמטת צמרות
137 מר
5.5
3,125,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
130 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
140 מר
5
3,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר 888
405 מר
7
5,400,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דוד רזיאל
223 מר
6
4,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
155 מר
5
הרצליה הרצליה הצעירה
מורן
232 מר
6
4,600,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס 20
250 מר
7
4,190,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
88 מר
3.5
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
115 מר
5
2,190,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
100 מר
4.5
2,750,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
240 מר
5.5
3,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 10
90 מר
4
2,730,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב
105 מר
4
2,580,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 8
143 מר
5.5
4,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 2
137 מר
5.5
3,740,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
123 מר
4.5
2,999,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב 26
100 מר
4
2,050,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
5
4,250,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
150 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
127 מר
5
3,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא 70
320 מר
7
5,970,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב 20
105 מר
4
2,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס 20
210 מר
6.5
3,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
224 מר
7
4,450,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 31
250 מר
7
4,590,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 8
135 מר
3.5
3,650,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
75 מר
3
1,890,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
שמחה הולצברג
250 מר
7
5,450,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה 38
151 מר
4
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא
250 מר
5
5,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ביל"ו
200 מר
5
4,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 8
130 מר
4.5
3,590,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
90 מר
3.5
2,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
260 מר
5
8,100,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ביל"ו
200 מר
5
2,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יצחק שמיר 1
156 מר
6
3,033,590 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב
225 מר
7
43,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
141 מר
5
3,700,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דוד רזיאל
230 מר
6
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה 72
100 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 6
143 מר
5
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 3
85 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
4
3,400,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב 10
150 מר
5.5
2,980,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
א.ד. גורדון
335 מר
5
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 12
90 מר
4
2,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס
400 מר
8
7,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא
135 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב 10
150 מר
5.5
2,980,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
135 מר
5.5
3,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
153 מר
5.5
4,800,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
260 מר
5.5
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
140 מר
5
הרצליה הרצליה הצעירה
סמדר
112 מר
4
3,720,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
111 מר
4
2,570,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הפיוס 10
240 מר
7
4,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 4
150 מר
5.5
4,150,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר 52
162 מר
6
3,700,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
135 מר
5.5
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 2
140 מר
5.5
3,649,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
250 מר
6
5,200,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
230 מר
5
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
חת"ם סופר
200 מר
6
4,950,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
80 מר
3
1,980,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 1
73 מר
4
1,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
92 מר
4
2,330,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
92 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הפיוס 5
120 מר
5
2,760,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
150 מר
5
4,145,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
א.ד. גורדון
335 מר
5
4,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
מורן
232 מר
6
4,700,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
130 מר
4.5
4,150,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה 98
60 מר
3
1,950,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
240 מר
5
4,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פתח תקווה
100 מר
4
2,080,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דוד רזיאל
223 מר
6
4,799,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פסמן צ'רלס 48
101 מר
4
3,300,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 3
50 מר
3
1,780,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
250 מר
6
4,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
90 מר
4
2,740,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
235 מר
5
3,650,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה
111 מר
5
2,670,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
120 מר
4.5
3,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
140 מר
4.5
4,900,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
130 מר
5
4,400,000 ₪