הרצליה הרצליה הצעירה
שדרות אמנון ותמר 6
184
5
4,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
שדרות אמנון ותמר
110
4
2,820,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יוסף נדבה
250
5
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
160
5
הרצליה הרצליה הצעירה
בית"ר
135
5
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 31
250
8
4,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
165
5
4,900,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דודאים
277
6
4,890,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
133
5
3,325,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 61
126
5.5
3,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ברנר
160
6.5
3,980,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ארלוזורוב
230
5
4,350,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
 
244
8
4,650,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 59
145
5.5
2,890,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
250
5.5
4,980,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא
75
3
1,850,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
דודאים
277
6
4,890,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה 49
12
6
5,490,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בית"ר
80
3.5
2,340,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן יהודה 49
120
5
3,690,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב 20
110
4
3,000,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
טבנקין
130
5
2,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד 5
140
5
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 12
118
4.5
3,790,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
א.ד. גורדון
330
7
4,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
135
5
2,690,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות
136
5.5
3,350,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הפיוס
130
5
3,900,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
130
5
2,150,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
רבי עקיבא 3
88
4
2,200,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
 
220
8
4,290,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
שמחה הולצברג
250
7
5,450,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב
108
4
2,570,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
עינב 20
105
4
2,830,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הפיוס 10
240
7
4,250,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 10
95
3.5
2,750,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
סביון
235
6
4,900,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
שירת הזמיר 9
165
7
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
חת"ם סופר 14
114
5
3,600,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון 61
88
4
2,650,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד
511
7
7,650,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
חפציבה 3
218
5
3,690,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ביל"ו
145
1,750,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הפיוס
148
5
3,870,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
צמרות 2
134
5
3,600,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
 
120
5
3,390,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון 61
88
4
2,590,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
יהודה הנשיא
535
6.5
6,200,000 ₪