רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
125 מר
5
4,350,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
135 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
136 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
בשן
130 מר
5
4,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
5
6,700,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
130 מר
5
5,200,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
130 מר
5
4,150,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
135 מר
5
3,650,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
280 מר
5
5,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
5
7,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
180 מר
5
7,100,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
170 מר
5
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
315 מר
5
6,800,000 ₪
רמת השרון הדר
אליהו גולומב
125 מר
5
3,580,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
תירוש 1
380 מר
5
7,750,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
138 מר
5
4,180,000 ₪
רמת השרון הדר
אליהו גולומב
140 מר
5
4,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
375 מר
5
6,000,000 ₪
רמת השרון
ירמוך 19
300 מר
5
5,950,000 ₪
רמת השרון מורשה
חטיבת אלכסנדרוני
127 מר
5
3,180,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
240 מר
5
4,690,000 ₪
רמת השרון מורשה
רמז 5
270 מר
5
4,800,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
130 מר
5
3,590,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
130 מר
5
4,250,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
140 מר
5
4,040,000 ₪
רמת השרון
דן
208 מר
5
5,000,000 ₪
רמת השרון הדר
הקוצר
126 מר
5
3,290,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
121 מר
5
3,575,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
440 מר
5
6,500,000 ₪
רמת השרון
עצמון 12
140 מר
5
4,650,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
גולן
135 מר
5
3,400,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
378 מר
5
4,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380 מר
5
7,300,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
ברנשטיין כהן 3
137 מר
5
3,250,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הפרחים
140 מר
5
4,040,000 ₪
רמת השרון
נוה מגן
380 מר
5
6,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
ששת הימים 76
140 מר
5
3,790,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
400 מר
5
7,900,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
130 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
215 מר
5
5,150,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
יצהר
270 מר
5
5,850,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
130 מר
5
4,000,000 ₪
רמת השרון אלון
הגיא 21
128 מר
5
3,720,000 ₪
רמת השרון
נוה מגן
664 מר
5
10,500,000 ₪
רמת השרון אלון
בראשית
120 מר
5
3,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
215 מר
5
6,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
141 מר
5
6,850,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
יצהר
262 מר
5
4,800,000 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
150 מר
5
4,250,000 ₪
רמת השרון
נוה מגן
369 מר
5
5,500,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
180 מר
5
5,700,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
115 מר
5
3,100,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
130 מר
5
4,100,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
160 מר
5
3,290,000 ₪
רמת השרון
שדרות ביאליק
130 מר
5
4,300,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה גן
135 מר
5
3,900,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
160 מר
5
6,450,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
חטיבת אלכסנדרוני 6
131 מר
5
3,200,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
140 מר
5
6,400,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
135 מר
5
4,250,000 ₪
רמת השרון מורשה
שמואל הנגיד 2
148 מר
5
3,580,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
160 מר
5
3,300,000 ₪
רמת השרון
הנוטר 2
105 מר
5
2,990,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
ברנשטיין כהן
150 מר
5
3,220,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
130 מר
5
4,080,000 ₪
רמת השרון
נוה מגן
286 מר
5
6,100,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
160 מר
5
7,800,000 ₪
רמת השרון אלון
השפלה 14
135 מר
5
3,600,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
303 מר
5
7,000,000 ₪
רמת השרון
מוריה
190 מר
5
5,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
135 מר
5
3,650,000 ₪
רמת השרון אלון
אז"ר
200 מר
5
4,799,000 ₪
רמת השרון מורשה
מנחם בגין 3
130 מר
5
רמת השרון מורשה
ירמיהו 14
250 מר
5
4,280,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
125 מר
5
4,450,000 ₪
רמת השרון
יפתח
250 מר
5
5,700,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
133 מר
5
4,050,000 ₪
רמת השרון הדר
אליהו גולומב
180 מר
5
6,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
5
רמת השרון
נוה גן
121 מר
5
3,800,000 ₪
רמת השרון מורשה
מורשה
130 מר
5
2,750,000 ₪
רמת השרון אלון
הטבק
150 מר
5
4,050,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
שבטי ישראל 24
156 מר
5
3,880,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
240 מר
5
8,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נוה רסקו
280 מר
5
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
150 מר
5
5,400,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
145 מר
5
6,250,000 ₪
רמת השרון אלון
השפלה 1
155 מר
5
3,999,999 ₪
רמת השרון אלון
אוסישקין 79
169 מר
5
4,900,000 ₪
רמת השרון מורשה
החלוץ 13
40 מר
5
3,750,000 ₪
רמת השרון
נוה מגן
400 מר
5
5,250,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
250 מר
5
4,800,000 ₪
רמת השרון
נוה גן
135 מר
5
4,050,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
10 מר
5
4,250,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
גולן
340 מר
5
5,350,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
210 מר
5
7,000,000 ₪