רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
 
225
5.5
3,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
 
115
4
3,250,000 ₪
רמת השרון
נווה מגן
380
6.5
7,800,000 ₪
רמת השרון
השופטים
210
6
6,550,000 ₪
רמת השרון
שדרות ביאליק
106
4
רמת השרון
שדרות ביאליק
84
3
רמת השרון קרית יערים
חטיבת אלכסנדרוני 6
100
4
2,530,000 ₪
רמת השרון
השופטים
240
7
6,600,000 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב
15
3.5
2,490,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
120
4.5
3,650,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון
410
4
4,190,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
אלון
180
4
8,300,000 ₪
רמת השרון מורשה
הרב קוק 22
356
6
3,950,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
יצחק שדה
428
7
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נווה גן
144
6
4,850,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
140
5
4,300,000 ₪
רמת השרון
נווה מגן
352
4.5
6,500,000 ₪
רמת השרון מורשה
יהודה הנשיא
520
4
4,200,000 ₪
רמת השרון
סמטת דליה
315
4
רמת השרון
אוסישקין
195
5
2,700,000 ₪
רמת השרון
נווה מגן
433
4
6,100,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נווה גן
1
4
3,700,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נווה גן
138
5
4,320,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
סמטת תחכמוני 4
150
4
2,200,000 ₪
רמת השרון הדר
הרב אוורבוך 9
100
4
3,150,000 ₪
רמת השרון מורשה
אילת 7
72
3
2,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נווה רום
340
6
12,000,000 ₪
רמת השרון הדר
העבודה
140
5
3,500,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
קרית יערים
380
6
6,600,000 ₪
רמת השרון
מוריה 20
379
5
6,000,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
130
5
4,300,000 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב
122
4.5
2,480,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
 
150
5
7,000,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
סוקולוב
100
4
2,950,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
דרך ראשונים
200
3
3,700,000 ₪
רמת השרון
סוקולוב 65
64
2
1,890,000 ₪
רמת השרון מורשה
נהרדעא 1
646
4
5,500,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
 
260
4
4,800,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
הגנים
132
5
3,850,000 ₪
רמת השרון
אוסישקין
75
3
2,050,000 ₪
רמת השרון נווה גן;קרית שאול
השדות
200
4
6,900,000 ₪
רמת השרון
נווה מגן
164
4,690,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נווה גן
130
5
3,940,000 ₪
רמת השרון מורשה
אילת 7
78
3
2,200,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הדר
129
4
2,980,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נווה גן
115
5
3,900,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
נווה גן
125
4
3,950,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
ברנשטיין כהן
150
5
3,100,000 ₪