הרצליה נחלת עדה
מגן דוד
550 מר
4.5
4,650,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים
118 מר
4.5
2,750,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
הנעורים
15 מר
4.5
2,250,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים
118 מר
4.5
2,750,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים
117 מר
4.5
2,690,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים
117 מר
4.5
2,690,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים
118 מר
4.5
2,690,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים
117 מר
4.5
2,750,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 27
18 מר
4.5
2,250,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים 3
117 מר
4.5
2,850,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
העלומים 3
117 מר
4.5
2,750,000 ₪