הרצליה נחלת עדה
האסיף
97 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 6
92 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
הצפצפות 25
106 מר
4
2,090,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
אלחריזי 1
190 מר
4
2,950,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
95 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
הנעורים 7
97 מר
4
2,470,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 10
75 מר
4
1,890,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
אסירי ציון 10
1000 מר
4
7,500,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
יבנה
98 מר
4
2,100,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
מגן דוד
90 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 6
103 מר
4
3,050,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
97 מר
4
1,890,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 21
100 מר
4
1,980,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
97 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 21
120 מר
4
2,630,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 21
95 מר
4
2,100,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
יבנה
98 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות
95 מר
4
2,030,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות
12 מר
4
1,995,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
95 מר
4
2,900,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 10
95 מר
4
2,050,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 10
90 מר
4
2,100,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
97 מר
4
1,900,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 21
95 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 2
86 מר
4
2,030,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות
95 מר
4
1,750,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
95 מר
4
1,850,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
הנעורים
97 מר
4
2,470,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
104 מר
4
3,000,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
97 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
100 מר
4
3,100,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 21
12 מר
4
1,970,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
אלחריזי 17
86 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
94 מר
4
2,190,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
95 מר
4
2,890,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 10
95 מר
4
2,890,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
הצפצפות
100 מר
4
2,030,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
הצפצפות
97 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף 10
95 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
97 מר
4
2,090,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 31
12 מר
4
2,040,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האסיף
87 מר
4
1,770,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות
156 מר
4
3,180,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
הנעורים 7
105 מר
4
2,560,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 40
100 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 21
100 מר
4
1,985,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 24
106 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות
100 מר
4
1,980,000 ₪
הרצליה נחלת עדה
אסירי ציון
1000 מר
4
6,950,000 ₪