הרצליה נווה עובד
כיבוש העבודה
300 מר
5
4,350,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר
130 מר
5
2,550,000 ₪
הרצליה נווה עובד
תל חי 49
180 מר
5
4,200,000 ₪
הרצליה נווה עובד
מלכי יהודה
115 מר
5
2,450,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר
125 מר
5
2,690,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר
118 מר
5
2,777,500 ₪
הרצליה נווה עובד
העליה השניה
130 מר
5
2,800,000 ₪
הרצליה נווה עובד
אליהו גולומב
125 מר
5
2,690,000 ₪
הרצליה נווה עובד
דגניה
175 מר
5
הרצליה נווה עובד
הדר
135 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר
118 מר
5
2,777,500 ₪
הרצליה נווה עובד
כבוש העבודה
190 מר
5
3,700,000 ₪
הרצליה נווה עובד
כיבוש העבודה 21
135 מר
5
3,090,000 ₪
הרצליה נווה עובד
כיבוש העבודה 11
120 מר
5
2,920,000 ₪
הרצליה נווה עובד
מלכי יהודה
110 מר
5
2,730,000 ₪
הרצליה נווה עובד
דגניה 2
222 מר
5
4,600,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר
127 מר
5
2,550,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר 222
131 מר
5
3,850,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר
137 מר
5
2,900,000 ₪
הרצליה נווה עובד
הדר
127 מר
5
2,550,000 ₪
הרצליה נווה עובד
אליהו גולומב
132 מר
5
2,730,000 ₪