הרצליה הרצליה הירוקה
אליהו גולומב 13
250 מר
6
5,100,000 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
זלמן ארן 4
180 מר
6
4,190,000 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
הבריגדה היהודית
380 מר
6
3,690,000 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
זלמן ארן
270 מר
6
הרצליה הרצליה הירוקה
זלמן ארן
250 מר
6
4,400,000 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
יאנוש קורצ'אק 6
285 מר
6
6,500,000 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
אליהו גולומב 13
230 מר
6
5,100,000 ₪