הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
170 מר
6
הרצליה נוה ישראל
צביה לובטקין
235 מר
6
4,190,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
צביה לובטקין
390 מר
6
4,400,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 51
50 מר
6
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
180 מר
6
4,500,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש
143 מר
6
3,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
צביה לובטקין 3
150 מר
6
4,400,000 ₪