הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 1
110 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
110 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
107 מר
4
1,870,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
110 מר
4
2,215,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 45
100 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 22
106 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 33
100 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק
100 מר
4
2,050,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 8
100 מר
4
1,970,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
120 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 12
100 מר
4
2,790,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
110 מר
4
2,215,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
1,970,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
111 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
התבור
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 999
98 מר
4
2,450,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 26
100 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
100 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 21
100 מר
4
2,860,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הר מירון
108 מר
4
3,230,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
110 מר
4
2,090,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
114 מר
4
2,950,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 26
100 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 6
80 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
110 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הר מירון 5
109 מר
4
3,300,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 26
100 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש
120 מר
4
2,270,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
104 מר
4
2,990,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 113
100 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
100 מר
4
2,790,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
110 מר
4
2,300,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 19
90 מר
4
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
126 מר
4
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 3
112 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 44
100 מר
4
5,650,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
15 מר
4
2,990,000 ₪