הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 43
100 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
92 מר
3
2,510,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק
80 מר
3
1,600,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק
85 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 43
87 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
88 מר
3