הרצליה נוה ישראל
הקסם 8
225 מר
5.5
2,780,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
140 מר
5
5,190,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 1
110 מר
4
2,250,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
110 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 10
200 מר
5
3,490,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
120 מר
5
3,150,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
107 מר
4
1,870,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
110 מר
4
2,215,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 45
100 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הקסם 8
225 מר
5.5
2,780,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
120 מר
5
3,250,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
120 מר
5
3,090,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 46
120 מר
5
3,180,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 43
100 מר
3
1,900,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 33
100 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 19
136 מר
5
2,550,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 22
106 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
92 מר
3
2,510,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק
80 מר
3
1,600,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 8
100 מר
4
1,970,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק
100 מר
4
2,050,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 25
138 מר
5
2,790,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 49
130 מר
5
2,580,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
120 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בן גוריון 42
120 מר
4.5
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 12
100 מר
4
2,790,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
120 מר
1,650,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק
85 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
110 מר
4
2,215,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
142 מר
5
3,130,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
החרמון 6
90 מר
3.5
3,690,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
130 מר
5
5,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 19
310 מר
5
5,850,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
1,970,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
111 מר
4
2,500,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 19
140 מר
5
2,680,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
245 מר
5
5,790,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
התבור
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
117 מר
5
4,390,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 999
98 מר
4
2,450,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 13
114 מר
4.5
2,590,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
170 מר
6
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 26
100 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
100 מר
4
2,290,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
צביה לובטקין
235 מר
6
4,190,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
158 מר
5
5,900,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 46
120 מר
5
3,150,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
145 מר
5
4,170,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
100 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הקסם
225 מר
5.5
2,780,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 21
100 מר
4
2,860,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הר מירון
108 מר
4
3,230,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
160 מר
5
5,900,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הקסם
225 מר
5.5
2,780,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
צביה לובטקין
390 מר
6
4,400,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
110 מר
4
2,090,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
125 מר
5
3,245,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 51
50 מר
6
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
114 מר
4
2,950,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
120 מר
5
3,290,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 49
150 מר
5
2,680,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 22
129 מר
5
3,160,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
125 מר
5
3,250,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 8
120 מר
5
3,950,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 21
125 מר
5
3,420,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 10
115 מר
5
2,750,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 46
119 מר
5
3,550,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 6
80 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הגלבוע
420 מר
2
2,850,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש
135 מר
5
2,920,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 26
100 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
140 מר
5
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
135 מר
5
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
125 מר
5
4,250,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 49
150 מר
5
2,690,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
125 מר
5
3,000,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
180 מר
6
4,500,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
85 מר
3.5
1,850,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
110 מר
4
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 43
87 מר
3
2,150,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
החרמון
100 מר
2,850,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 5
130 מר
5
3,800,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק 13
110 מר
4.5
2,490,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש
143 מר
6
3,200,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא
140 מר
5
3,450,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הר מירון 5
109 מר
4
3,300,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
צביה לובטקין
120 מר
5
2,850,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש 26
100 מר
4
2,550,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 1
119 מר
5
3,450,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
300 מר
5
4,500,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
125 מר
5
3,250,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה סנש
120 מר
4
2,270,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
בר כוכבא 115
140 מר
5
2,350,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא 8
285 מר
5
3,900,000 ₪