הרצליה נוה עמל
תפוח
150 מר
6
2,590,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים
740 מר
6
4,480,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תפוח 8
180 מר
6
2,650,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
325 מר
6
3,590,000 ₪
הרצליה נוה עמל
מורדי הגטאות
340 מר
6
3,770,000 ₪
הרצליה נוה עמל
ישראל שוחט
285 מר
6
4,000,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תפוח
150 מר
6
2,650,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
750 מר
6
5,450,000 ₪