הרצליה נוה עמל
הרקפות
530 מר
4
4,150,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
530 מר
4
3,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תפוח
210 מר
4
2,790,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
200 מר
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
שח"ל
80 מר
4
2,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
350 מר
4
3,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 30
85 מר
4
1,790,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
350 מר
4
3,190,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר 10
93 מר
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
625 מר
4
4,250,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
170 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר 1
90 מר
4
2,095,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
200 מר
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הרקפות
530 מר
4
4,150,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
200 מר
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דיצה
518 מר
4
4,590,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 40
85 מר
4
1,750,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
336 מר
4
2,800,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 7
100 מר
4
2,490,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 67
420 מר
4
2,650,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
360 מר
4
2,900,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דיצה
120 מר
4
4,590,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
85 מר
4
1,790,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הרקפות
530 מר
4
4,150,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פנקס
130 מר
4
3,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
350 מר
4
3,190,000 ₪
הרצליה נוה עמל
מנורה
110 מר
4
3,850,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 67
420 מר
4
2,650,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז 1
250 מר
4
3,000,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 54
360 מר
4
2,900,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
660 מר
4
4,500,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
85 מר
4
1,800,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תפוח 1
90 מר
4
2,820,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
350 מר
4
3,100,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 67
280 מר
4
3,080,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פנקס
500 מר
4
הרצליה נוה עמל
האר"י 5
600 מר
4
4,800,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 67
420 מר
4
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 96
420 מר
4
הרצליה נוה עמל
יצחק שדה
500 מר
4
3,500,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
700 מר
4
3,999,999 ₪
הרצליה נוה עמל
תפוח 1
85 מר
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר
80 מר
4
1,940,000 ₪
הרצליה נוה עמל
י.ל. פרץ
240 מר
4
2,700,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר 9
170 מר
4
2,370,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תפוח
80 מר
4
1,990,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 67
420 מר
4
2,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
170 מר
4
2,390,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
673 מר
4
4,600,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
500 מר
4
4,300,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
320 מר
4
3,090,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 85
250 מר
4
2,900,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
90 מר
4
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות 67
420 מר
4
2,690,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
75 מר
4
1,840,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 85
250 מר
4
2,990,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
335 מר
4
2,900,000 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
670 מר
4
5,100,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 30
93 מר
4
2,150,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
328 מר
4
3,000,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר 10
88 מר
4
2,050,000 ₪
הרצליה נוה עמל
תמר 1
90 מר
4
2,200,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 30
94 מר
4
2,280,000 ₪
הרצליה נוה עמל
ישראל שוחט
560 מר
4
3,990,000 ₪
הרצליה נוה עמל
דובדבן 4
74 מר
4
1,750,000 ₪
הרצליה נוה עמל
הפרטיזנים 12
94 מר
4
1,960,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 85
250 מר
4
2,900,000 ₪