הרצליה נוה עמל
ברל כצנלסון
80 מר
3
1,950,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
73 מר
3
1,760,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 32
73 מר
3
1,760,000 ₪
הרצליה נוה עמל
חוני המעגל
370 מר
3
3,290,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך 36
73 מר
3
1,810,000 ₪
הרצליה נוה עמל
אפרסמון
80 מר
3
1,750,000 ₪
הרצליה נוה עמל
פורצי הדרך
80 מר
3
1,750,000 ₪